Kärlek + matematik = sant?

Flera färgglada hjärtan med texten

Denna vecka som avrundas med “Alla hjärtans dag” passar vi på att ge lite extra kärlek åt matematiken. Kanske är matematik inte det första en del elever kopplar samman med kärlek – men stora känslor kan ju innehålla många nyanser och de flesta kärlekshistorien är ju lite komplicerade. 

Därför firar vi denna kärleksvecka med att fylla startsidan på Malmö delar med resurser i matematik som hos de flesta väcker stora känslor av olika slag. Rubrikerna innehåller länkar till de olika resurserna.

 

Ordlista mattebegrepp – översatt på olika språk

Resursen om mattebegrepp på olika språk har legat högt i besöksstatistiken i flera år. Har du ännu inte upptäckt den så passa på nu. I materialet finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk och det passar för högstadiet och gymnasiet.

 

Matematiska lathundar

Ta del av elva olika lathundar inom fem olika matematiska områden. En lathund kan exempelvis användas av en nybörjare som behöver komma igång eller någon som behöver påminna sig om vilka steg som ska göras i vilken ordning. Lathundarnas primära syftet är att minimera den informationsmängd som behövs för att utföra en specifik uppgift inom matematik. 

 

Ro över floden – problemlösning i matematik

Problemet består i att en grupp vuxna samt två barn ska ro över en flod. Gummibåten som de har till förfogande kan ta begränsad last (ca 85 kg). Hur ska de på enklaste sätt göra för att ta sig över? Det gäller i första hand för eleverna att hitta ett sätt att få alla över. Därefter utvidgas problemet med bland annat olika antal vuxna.

 

Areaberäkning och volymberäkning

I dessa båda resurser byggs förståelsen för areabegreppet och volymbegreppet upp steg för steg i korta Youtube klipp. De kan både underlätta för eleven att på egen hand kunna tillgodogöra sig kunskaperna samt utgöra  komplement till traditionella genomgångar,

 

Alla hjärtans dag då och nu – en Kahoot

Framsidan avslutas med en Kahoot kring varför vi egentligen firar “Alla hjärtans dag”’.  Var kommer dagen ifrån och vem var egentligen Valentin? I denna Kahoot får eleverna en kort bakgrund till denna uppmärksammade och diskuterade dag. 

 

Ha en kärleksfull vecka! <3

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.