Kartläggningstider i förskoleklassen

Cirklar med bokstäver och siffror

Välkomna till andra halvan av höstterminen! Under höstterminen sker i förskoleklasserna en kartläggning och därför fokuserar vi denna vecka på material som hjälper dig i arbetet med aktiviteter och observationspunkter och hur du praktiskt kan jobba med dem.

Kartläggning i förskoleklass

Det här materialet handlar om den obligatoriska kartläggningen som ska göras under höstterminen i förskoleklass. Här finns stöd till hur ni i arbetslaget kan djupdyka i de olika aktiviteterna och observationspunkterna och arbeta med dessa på olika sätt. 

För att komma direkt till de olika delarna kan ni kika på: 

“Hitta matematiken” består av olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen. “Hitta matematiken” ger läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik. 

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll.

Ni kan till exempel använda materialet till att: 

  • Skapa en samsyn kring vad som ska observeras, vilka kriterier som finns för att eleven ska klara av de olika delarna, indikation, befara och elever som kommit längre. 
  • Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen 
  • Planera fortsättning av undervisning eller alternativa vägar om eleven inte inte visar sitt kunnande i en aktivitet. 
  • Planera och genomföra kartläggning av flerspråkiga elever.

För er som inte arbetar i förskolan finns andra spännande resurser att inspireras av som vanligt på Malmö delars framsida.

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.