Katharina, Anna och Belma – 100 % SvA-elever. Hur gör man?

Anna, Katharina och Belma.

Välkommen till 3:orna på Rosengårdsskolan. Vi kommer att berätta om hur vi organiserar oss för att möta de utmaningar som dagens samhällsläge, de nationella styrdokumenten och våra elevers komplexa behovsbild bjuder oss. Vi berättar om skoldagens olika flexibla grupperingar bl.a. för att möta nyanlända och barn med olika läs- och skrivutveckling. Vi ger även en inblick i vårt ämnesövergripande, språkutvecklande arbetssätt. Vårt nära samarbete är en nyckelfaktor för att möjliggöra ovanstående.

https://www.youtube.com/watch?v=a1oD_Yl6tMM&feature=youtu.be

Lyssna till Katharina, Anna och Belma den 27 september!