Klassrumsmöbleringen spelar roll!

Bänkar, stolar och skåp i klassrum.
Klassrumsmöbleringen spelar stor roll när man ska jobba språkutvecklande och flexibelt. När lektionen startar samlar jag alltid alla elever  runt långbordet i mitten för genomgång och interaktion. Därefter jobbar eleverna vidare utifrån sin planeringen och nivå och i olika formationer. Då finns det val att sitta enskilt, i par, eller fortsatt i grupp. Alla har varsin låda till  både gemensamt och individuellt material. Elevernas textalster och tankekartor sätts upp på väggarna som inspiration och för att komma ihåg.

Klassrumsmöbleringen spelar stor roll när man ska jobba språkutvecklande och flexibelt. Vi i förberedelseklassen startar alla våra lektioner gemensamt runt ett långbord. Detta för att locka till samtal, diskussion och den viktiga interaktionen oavsett nivå i svenska och med modersmålet som stöd. Eftersom vi jobbar tematiskt utifrån en tydlig planering är det lättare att förutse vad samtalet handlar om, och vilka ord och begrepp arbetsområdet kräver. Efter diskussionen är eleverna på det klara med lektionens mål och hur de går vidare utifrån sin individuella planering. Då är det valfritt att   antingen sitta kvar runt långbordet, grena ut sig enskilt eller två och två. Allt efter behov- helt beroende på var i planeringen eleven befinner sig just då, och beroende på dagsform.

Tavla med anteckningar på.
Två tavlor i klassrummet skapar varken något fram….

Förberedelseklass kräver ofta individuella scheman då elever kommer och går på olika tider och från olika årskurser (och här har jag bloggat om det). Därmed  har två whiteboards varit verktyg i att kunna starta upp ett lektionspass med ett gäng först, för att sedan placera gäng nummer två, som smyger in efterhand,  vid den andra tavlan när de anländer. Då börjar jag om med samma interaktion och uppstart utifrån temat och planeringen, innan de fortsätter utifrån sin individuella planering. Dessutom; att ha två tavlor mitt emot varandra motverkar känslan av att någon sitter längst bak och gömmer sig. Och viktiga skrivelser får plats att stå kvar på någon av tavlorna så länge det behövs!

Tavla med anteckningar på.
…eller något bak. Viktiga saker och vår planering har dessutom plats att stå kvar och synas länge.

En annan sak som betytt mycket för att skapa lugn utan onödigt spring är att varje elev har sin egen låda med allt material till förberedelseklassen inne i vårt klassrum. Rutinen att alltid hämta sin röda skrivbok ( här antecknas det flitigt nämligen!) innan vår gemensamma uppstarts har accepterats och gillats av alla. Inte en enda (inte ens nior) har tyckt att egen låda känns barnslig, om någon nu tänkte den tanken. Tvärtom! För att inte tala om vår lilla ”koppla av och läs en lätt bok eller lägg memory- pysselhylla” längst ner med vår jordglob på toppen. Hyllan har varit ett uppskattat inslag och kan användas som variation när en elev har blivit färdig med ett moment, eller om hen bara behöver få styra över sin sista stund innan rast.

Elever sitter runt bord och arbetar.
Arbete pågår. Eleverna skriver om sin lättlästa roman utifrån vår textmall. Någon lyssnar även på texten, någon har musik på samtidigt och naturligtvis är Google översätt-appen igång på allas Ipads. Längst ner ser ni vår omtyckta ”välj fritt när du är färdig-hylla.” Bakom dörren finns ett anslutande grupprum som vi också använder flitigt.

Vårt anslutande grupprum har så klart också använts flitigt och passar för elever som flexibelt smyger in och ut.

Nu tackar vi för den här tiden i detta klassrum för nästa termin flyttar förberedelseklassen till nya lokaler med bland annat fler  små rum. Vad kan man åstadkomma då? Redan nu snurrar tankar kring hur man kan lägga upp undervisningen med fler rum (lyx!)- Ett rum för interaktion, ett läsrum, ett kamratresponsrum….med mer- you name it!

Glad sommar från oss alla! Vi ses i augusti- Inshallah!