Kollegiala bokprat

Tre böcker ligger på skrivbord.

Känner du ibland för att testa nya titlar i det skönlitterära arbetet med eleverna? Vill du ibland ha kollegiala diskussioner kring vilka texter som kan passa en viss elevgrupp? Kanske kan du inspireras av upplägget på grundläggande vuxenutbildning i Malmö.

Aidan Chambers (2014) uppmanar oss lärare att hålla oss á jour med aktuell bokutgivning för att välja relevanta titlar till vår undervisning. Det är inte alltid lätt att hinna med, men lättare går det om man tar hjälp av sina kollegor. Då kan vi också få till de där samtalen kring egna läsupplevelser och resonemangen kring undervisningsmetoder som Chambers också vill se i våra kollegier. Sedan några år tillbaka samarbetar sva-kollegiet och bibliotekarierna på grundläggande vuxenutbildning i Malmö kring att hitta skönlitteratur till sva-kurserna. Varje termin viks en ämneskonferens till bokprat, då bibliotekarier och lärare presenterar tänkbara romaner och noveller. Därefter grupperar lärarna sig kring olika titlar, läser, begrundar och diskuterar användbarheten på en ämneskonferens någon månad senare.

Då finns en hel del att prata om och fundera över. Vi letar förstås efter titlar som engagerar eleverna, böcker som kan ge upphov till samtal och skrivande. Tillgänglighetsaspekten är viktig. Kan man lyssna på böckerna? Appen Biblio har en hel del titlar inlästa, vilket är värdefullt för  många av våra elever. Finns böckerna i pocket? Våra elever köper själva sin kurslitteratur och vi är förstås angelägna om att hålla kostnaderna nere för dem. 

Självfallet funderar vi över den språkliga nivån i litteraturen. På vilken av våra delkurser kan boken passa in? I det här sammanhanget beaktas även det berättartekniska. Exempelvis upplevs  en text med bruten kronologi ofta som mer utmanande, likaså en text med många karaktärer. Tillsammans bollplankar vi kring hur boken kan användas i en undervisningssituation och vilken stöttning eleverna kan behöva. 

Två böcker ligger på stickad tröja.

Resultatet har blivit att eleverna nu märker  en tydligare progression i de skönlitterära texterna och att de under grundkurserna utmanas  successivt i sitt läsande. Vi lärare upplever att vi har fått tillgång till ett större litterärt material att arbeta med och dessutom innebär våra kollegiala samtal ett erfarenhetsutbyte som gör att vi alla utökar vår metodiska verktygslåda. 

Bilderna visar några av de böcker som presenterades på vår ämneskonferens i februari. 

Källa: Chambers, Aidan, 2014: Böcker inom och omkring oss. Stockholm: Gilla böcker.