Kommunikation för alla

Ordet skola står på massa olika språk på små färgglada papperslappar
Word School written in different languages on colorful paper notes pinned to cork board

Kommunikationsskolan befinner vi oss just nu i det något märkliga gränsland där allting är precis som vanligt och samtidigt alldeles okänt. Vi strävar efter att ge de elever vi har på plats samma högkvalitativa undervisning som de brukar få och som de har behov av. Samtidigt har vi många elever som är hemma, dels för att de är sjuka, och dels för att deras vårdnadshavare upplever en oro för vad som händer just nu.

Vi har tät kommunikation med våra hemmavarande elever, för även om vi inte erbjuder distans- eller fjärrundervisning än (och förhoppningsvis så kommer vi aldrig dit) så vill vi inte att våra elever ska stanna upp i sin kunskapsutveckling. Det gör att vi har arbetat på olika sätt för att hålla de elever som är hemma i arbete samtidigt som vi har prioriterat arbetet med att få tillbaka eleverna till skolan.

Vi är nämligen alldeles säkra på att den bästa plats som finns för alla barn är skolan. Det gäller när världen är precis som vanligt och det gäller extra mycket när världen är lite skrämmande och oförutsägbar. För att hjälpa våra vårdnadshavare att känna sig trygga med att skicka sina friska barn till skolan så arbetar vi på olika sätt. Precis som alla andra har vi skickat olika typer av informationsbrev: från förvaltningen, från mig som rektor och från mentorerna. Denna skriftliga information har säkert haft en viss effekt men vi har många vårdnadshavare som vi vet har svårt att tillägna sig skriftlig information oavsett vilket språk den ges på. Därför har vi kompletterat den skriftliga kommunikationen med muntlig. Oftast handlar det om att mentor, eller någon annan vårdnadshavaren känner, ringer för att prata om situationen och vikten av att barnen är i skolan.

Att upprätthålla den nära kontakten mellan skola, vårdnadshavare och elev tänker vi är centralt för att det som händer just nu inte ska påverka våra elevers skolgång negativt på lång sikt. Eftersom samtliga av våra elever är i behov av särskilt stöd blir det här särskilt viktigt för en skola som Kommunikationsskolan. Men det är ju naturligtvis också så att dessa elever finns på alla skolor och därmed finns troligen även vårdnadshavare som har behov av extra tydlig kommunikation på alla skolor.

Tydlig kommunikation med vårdnadshavare handlar för oss oftast om den direkta muntliga kontakten men vi bestämde oss för att komplettera den genom att göra en kort informationsfilm. I filmen förmedlar vi främst att skolan är öppen och trygg och att de hemmavarande barnen är saknade. För oss var det ett sätt att nå även de vårdnadshavare som av olika anledningar inte kommer att tillägna sig den skriftlig informationen. I filmen ger vi samma information på fem olika språk, och all information ges långsamt, tydligt och på ett lättillgängligt sätt.

 

Vi hoppas att det ska bidra till att öka antalet elever som är på den bästa platsen för varje elev – i skolan!

Allt gott!/ Karin Alvehus
Rektor, Kommunikationsskolan

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.