Kortare tid i förberedelseklass för elever som använder alla sina språk

Två kvinnor sitter vid bord och läser i texthäfte.
Flerspråkiga elever blir mer delaktiga på lektionerna och behöver inte vara lika lång tid i en förberedelseklass när de får använda sig av flera språk. Det menar Hanaa Salman, modersmålslärare i arabiska, som deltar i Augustenborgsskolans pilotprojekt i translanguaging.

– Skillnaden är märkbar. Jag har sett en stor utveckling i lärandet hos eleverna. Det är fantastiskt, säger hon.
Hanaa Salman har följt eleverna sedan skolan började med translanguaging förra året. Hon har själv gått en kurs hos pedagogisk inspiration för att lära sig mer om hur man använder elevernas flerspråkighet som en resurs för lärande. Hon jobbar med klasslärarna i två förberedelseklasser för mellan- och högstadiet.

Det har hänt mycket på kort tid.Tidigare var det många elever som satt tysta under lektionerna och de vågade inte ta plats.

– Det är inte så konstigt att de var tillbakadragna och blyga. De förstod ju inte alltid vad läraren pratade om. När flerspråkiga elever får använda alla sina språk kan de ta del av undervisningen och svara på frågor. De känner att de duger och de får ett bättre självförtroende när de får en chans att visa vad de kan, säger Hanaa Salman.

Noor och Hanaa står framför bokhylla.
Noor ul Zahra och Hanaa Salman.

Skriver text på arabiska

Noor ul Zahra är en målmedveten tonårstjej från Irak med glimten i ögat. Efter en tid på Mottagningsenheten går hon nu i en förberedelseklass på Augustenborgsskolan.
Hon skriver en text om Rödluvan. Först skriver hon den på arabiska, för att lära sig alla fakta. Sedan översätter hon den till svenska. Hon slår upp en del ord i ett lexikon och använder Google translate. Men hon hittar inte allt hon söker. Ibland finns helt enkelt samma ord på svenska och arabiska. Noor tar hjälp av Hanaa som förklarar innebörden i texten. Sen fortsätter hon, tittar upp och ser nöjd ut.

– Det är lättare för mig när jag kan använda arabiska först innan jag skriver på svenska. Det hjälper mig mycket, säger Noor.
Hon berättar att hon kände sig ledsen och tyckte det var jättesvårt att läsa på det nya språket när hon började skolan i Malmö. Hon utvecklades inte, det hände ingenting. Men när translanguaging blev en del av undervisningen gick det lättare.

– Jag är glad och jag lär mig nya saker hela tiden. Jag måste kämpa lite till för att bli duktig, säger hon.
Noor tycker också att det underlättar att hon kan använda arabiska när hon inte förstår vad läraren säger.
– Jag begriper mycket mer nu och kan prata inför klassen. Men ibland kan det vara svårt att förstå och då har jag hjälp av mitt modersmål, säger hon.

Godkänt i matte

Hon längtar efter att gå i en vanlig klass och bli ”elev på riktigt”. Noor är på god väg. Hon har fått godkänt i matte och fysik och utvecklats i kemi, biologi och teknik.
Hanaa ser tydligt att eleverna tar till sig nya kunskaper snabbare än tidigare och att de inte behöver vara lika lång tid i en förberedelseklass. Det är inte lika för alla elever, men tendensen är märkbar. Hennes erfarenhet är att högstadieelever ofta har lite mer bråttom att lämna förberedelseklassen än mellanstadieelever som känner sig trygga i klassen som de går i.

– Framför allt är det roligt att se att eleverna är glada och nöjda när de går ut efter lektionen. De tar till sig det nya språket på ett annat sätt när de kan använda sitt eget modersmål som en resurs. De växer som individer. Jag hoppas att fler skolor börjar använda sig av translanguaging, säger Hanaa Salman.