Kraften i det skrivna ordet

Skärp från blyertspenna som blivit vässad.

God kommunikation är grunden för ett framgångsrikt ledarskap. För att få följare behöver du som ledare på ett tydligt sätt kunna kommunicera ut ditt budskap. Som skolledare är du van att uttrycka dig i skrift. Beslut ska dokumenteras. Planeringar ska göras. Åtagandeplaner skrivas och sedan utvärderas. Hur kan vi uttrycka oss så att medarbetarna hör vad vi säger, läser det vi skriver och förstår vad vi menar? Om du får ut din information, skapar dialog och intresse hos dina medarbetare, så finns det inga gränser för vad ni tillsammans kan åstadkomma.

Skrivande som metod för reflektion och problemlösning

Nyttiga är texter, som får läsaren att tänka vidare”               Voltaire
Genom att skriva klarnar tanken eller som Peter Gärdefors filosof och professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet uttrycker det ”Den stora fördelen med det skrivna ordet är att resonemangen som förs på den inre teatern frigörs från medvetandet”.
På universitetet förs de kollegiala samtalet ofta i seminarieform. Seminariet är en plats där det finns möjlighet att föra ett fördjupande samtal kring texter som behandlar ett vetenskapligt problem. Det goda seminariesamtalet förs i en trygg och tillitsfull miljö, där olika perspektiv testas mot varandra. Det goda seminariet är kunskapsinriktat. Där har deltagarna ett kritiskt förhållningssätt, som lyfter olika perspektiv. I samtalen hjälper deltagarna varandra med problemlösning, vilket leder till utveckling. Bra kritik leder till bättre texter.

Skrivande som metod för kollegialt lärande

I skolans värld pratar vi om vikten av tid för reflektion och möjlighet att föra goda samtal med kollegor.  I det kollegiala samtalet utvecklar vi vår yrkesskicklighet och fördjupar våra kunskaper. I uppdrag där beställningen varit grupputveckling och kollegialt samarbete, har jag tillsammans med min kollega, vid något tillfälle inspirerats av seminarieformen och låtit deltagarna arbetat med egna texter, som utgångspunkt i det kollegiala lärandet. Texterna har inte haft som syfte att vara vetenskapliga utan gruppmedlemmarna har fått i uppgift att i kort text beskriva något man gjort som man är nöjd över och som har fungerat bra. De färdiga texterna har sedan använts som underlag i det kollegiala samtalet. Vilken kraft det finns i dessa samtal. Författarna har varit modiga och på ett generöst sätt delat med sig av sina erfarenheter och berättelser. Styrkor, kunskaper och mönster har blivit synliga och gruppmedlemmarna har fått härliga aha-upplevelser! Som processledare har det varit magiskt att få följa författaren i deras berättelser!

Min egen utmaning

Pedagog Malmö är en arena för professionens många berättelser. Vi har fullt av viktiga berättelser i våra tre förvaltningar och också många duktiga skribenter. För mig har Pedagog Malmö varit ett forum att hämta inspiration från. För ett par år sedan utmanade jag mig själv, genom att bestämma mig för att jag skulle synliggöra min kunskap och erfarenhet genom att börja blogga på Pedagog Malmö. Att trycka på ”publicera” första gången var läskigt, men väldigt häftigt. Min berättelse fanns nu ute för allmän beskådan. I mitt yrkesliv har jag alltid varit en skrivande människa, men inte en offentligt skrivande människa. På resan att bli en ”bloggare” har jag få stöd, tips och idéer av mina kunniga kollegor på Pedagog Malmö. Vad mycket kunskap det finns om hur man kan tydliggöra sin idé i skrift och förtydliga ett sitt budskap.
Det är spännande att skriva. Ibland är skrivprocessen lätt och lustfylld, ibland är den svårare och fylld av motstånd. När orden väl har hamnat i skrift och går att läsa, har det också hänt något med tanken. Något som inledningsvis kanske bara var en vag tanke, träder fram med större tydlighet. Det skrivna ordet finns kvar och är något du kan återkomma till och fundera vidare på. Nedskrivna tankar och berättelser kan finnas som underlag för viktiga samtal och diskussioner. Nedskrivna mål går att utvärdera. Att skickligt kunna uttrycka sig i skrift, göra ledarskapet tydligare och underlättar i processen att få följare.

Att utveckla det egna skrivandet med lusten som drivkraft

Vill du utveckla ditt skrivande? Då är du välkommen på en skrivarworkshop á tvår träffar tillsammans med andra skrivande skolledare. Tillsammans benar vi ut hur du kan tänka kring form och budskap – men du får också en möjlighet att i skrift  tillsammans med andra skolledare  reflektera kring frågor i din yrkesroll. Jag kommer att finnas med som processledare tillsammans med Pedagog Malmös huvudredaktör Johanna Ravhed. Vi kommer att prata om form och budskap och ni kommer att få och kunna ge varandra många goda skrivtips! Antar du utmaningen! Då gör du beställningen här. Först till kvarn …..
Bild: Colourbox