Kreativ teknik är värt en mässa

Lampa lyser på konstruktion.

Fem grundskolor i Malmö har under vårterminen arbetat med CTC projektet – Creative Technology in the Classroom. Arbetet avslutades med en CTC-mässa på STPLN den 7 juni där eleverna fick visa upp sina projekt och presentera dem för en jury av elever, lärare och Aurduinoexperter.

Eleverna visade en stor bredd av innovativa och intressanta robotprojekt alltifrån laserpistol till självstängande soptunna. Projekten fanns dokumenterade och eleverna gjorde innehållsrika presentationer över arbetet och tankarna bakom projekten.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Det var andra gången som skolor från Malmö deltog i projektet med stöd av Pedagogisk Inspiration. CTC är ett projekt som drivs i samarbete med STPLN och Arduino verkstad med medel från Allmänna arvsfonden.

Eleverna får möjlighet att arbeta med elektronik genom en serie av experiment både inom kodning och konstruktion. De får på så sätt en förståelse för programmering, elektronik och mekanik. Något som tydligt knyter an till det centrala innehållet i LGR 11.

Projektet började i december med att lärarfortbildning i Arduinoprogrammering. Skolorna fick Arduinodatorer och material för att genomföra projektet.

Därefter har man på skolorna arbetat med en kurswebb indelad i  block som innebär att man lär sig bygga robotar och programmera styrning av olika komponenter. Genom kollegialt lärande skolorna emellan sprids kunskaper och idéer om Arduino och CTC mellan skolorna.

Arbetssättet i projektet uppmuntrar kreativitet, samarbete och problemlösning. Det är lärande av kunskaper och förmågor inom olika områden i ett konkret sammanhang. Man använder elektroniska komponenter: Sensorer, resistorer, potentiometrar, kablar, ledlampor, servomotorer etc som skall kopplas till olika analoga och digitala pins och sedan skall funktioner programmeras genom olika variabler i ett programspråk. Därefter skall koden kompileras till Arduinodatorn. Man måste ha koll på  volt , ohm, jord, grader, analoga och digitala signaler, millisekunder, pixlar och tröskelvärden.

En del av projektet innebar att man tillämpade lärdomarna i ett eget uttänkt projekt som visades på CTC-mässan. Ideér skulle omsättas i fungerande robotar som  utformades genom grupparbete.

Det var stort intresse för mässan. Ett par skolor deltog för andra gången i projektet. Tidigare deltagare kom dit för att se och få nya impulser. Av de skolor som varit med tidigare har en del arbetat vidare med Arduinoprojekt i ämnet teknik som en del i den undervisningsverksamhet man har kring programmering och digital kompetens. Videdalsskolan har arbetat med ett kommunikationsprojekt där eleverna fått praktiska problem somskall lösas med digital teknik.

Bro byggd i papp.
Bild från Videdalsskolans kommunikationsprojekt

Pedagogisk Inspiration kommer tillsammans med deltagande skolor och STPLN diskutera hur man kan fortsätta projektet under nästa läsår.

Text: Staffan Hessel