Kreativt lärande på Augustenborgs förskola

Pedagog och fyra barn sitter vid bord.

Under snart två år har barn och pedagoger på Augustenborgs förskola jobbat tematiskt med sagoboken Månulvarna. Malin Ahlin, illustratör och författare till boken, var häromveckan på besök på förskolan och fick se hur hennes berättelse levt vidare med barnens hjälp.

Malin rycker på axlarna och skrattar när hon säger att det inte längre är hennes berättelse.

– Det är fantastiskt att höra barnen berätta om allt som månulvarna råkat ut för här, det känns som mina månulvar har flyttat hemifrån. Nu bor de på Augustenborg och lever sitt liv här.

Sagoboken Månulvarna valdes ut av pedagogerna utifrån olika kriterier och fokus. Bokens magiska och fantasifulla berättelse och illustrationer fungerar som en fin inspiration för kreativt arbete med barn i förskoleåldern. Boken riktar sig till barn i åldrarna 3-6 år och tar upp längtan som ett universellt tema, en känsla som uppstår redan hos det lilla barnet. Ur längtan föds drömmar och önskningar, men hur gör man för att drömmarna ska bli verklighet?

Barn utvecklas genom kreativt skapande

Åsa Möller, biträdande förskolechef, Karin Persson, barnskötare och Sook Hansson, förste förskollärare och kulturombud berättar hur de arbetar pedagogiskt med sagotemat på förskolan.
– För vår del är detta en resa som började redan för tjugo år sedan. Vi har alltid jobbat med sagoteman i förskolan men tidigare var det mer att vi pedagoger styrde innehållet, säger Åsa Möller. Idag har vi ett annat förhållningssätt till lärande och utvecklingen har gått mer och mer till att barnen får inflytande och medbestämmande och att vi pedagoger är medforskande. När vi utgår från ett sagotema får barnens tankar och funderingar styra innehållet. På det här sättet blir lärandet roligt och lustfyllt. Vi kopplar ihop fantasi och verklighet med sagotemat och vi får in våra läroplansmål i sagotemat. Genom att förklara ord och begrepp jobbar vi till exempel med språkutveckling.

Det har skapats en månulvskultur på förskolan

Med pedagogernas hjälp har barnen byggt upp en hel värld åt månulvarna som gestaltas i filmer, teckningar, sånger och fantastiska installationer. På förskolans gård kan barnen gå på sagovandringar som givetvis handlar om månulvar.
– Att arbeta med samma tema under en längre tid gör att barnen kan fördjupa sig i berättelsen, säger Karin. Vi följer dem i deras olika projekt och tillför material och upplevelser så att barnens projekt skapar mening och nyfikenheten fortsätter.

– Vinsterna med detta arbetssätt är att alla på förskolan engagerar sig och samlas kring samma tema. Barn, pedagoger, och föräldrar skapar tillsammans en gemensam sagotemakultur säger Sook.

Text: Josefine Ringstad/kommunikatör Förskoleförvaltningen

Bild: Malmö stad