Kristina Westlund – Förskolebarns inflytande

Kristina Westlund.
Malmö stad. Fokus Förskola. Bokrelease, Förskola i rörelse och förändring av redaktörerna Kristina Westlund och Per Dahlbeck. Kreativt lärcentrum.

Vad innebär reellt inflytande i praktiken? I föreläsningen diskuteras vad förskolebarns inflytande kan bli, när det både handlar om möjligheterna till barnens delaktighet i beslutsprocesser, samt en möjlighet för varje barn att utifrån sina olika intressen och förutsättningar påverka det dagliga innehållet i förskolans verksamhet. Hur kan förskolan bidra till att barnen får större lust och intresse av att göra sina röster hörda?

Lyssna på Kristina på Pedagog Malmö Live! den 27 september.