Krossverket – pedagogiska miljöer i praktiken

Projicerad bild med NO-material.

Under hösten 2016 växte den gemensamma mötesplatsen på Krossverksgatan fram. Idén om vad platsen – som tidigare varit kontorslokaler – kunde bli föddes i samtal mellan ledningsgrupp och det pedagogiska utvecklingsteamet i utbildningsområde Väster. Vi ville skapa en gemensam mötesplats för fortbildning, inspiration och kollegialt lärande. Tanken har hela tiden varit att visa exempel på hur pedagogiska miljöer kan byggas och användas. Inte som ett facit på hur en pedagogisk miljö ska se ut, utan mer som ett inspirerande exempel. Vi vill visa på olika sätt att planera och genomföra pedagogiska miljöer som ett lärande verktyg för både barn och vuxna. Miljön är ämnesöverskridande där material får mötas över ämnesgränser och förstärka varandra för ett transformativt lärande. Miljön består av såväl naturmaterial och klassiska ateljématerial som återbruksmaterial och IKT.

Projicerat ljus.

Inspirationen riktar sig till både pedagoger och ledning för att vi tillsammans ska få gemensamma referenser och upplevelser kring vad en pedagogisk miljö kan vara och bli, men platsen är även till för barnen i området. Här kan barnen tillsammans med sina pedagoger utforska, undersöka och uppleva olika miljöer och material. På så sätt tror vi att vi både får äta kakan och behålla den; pedagogerna får input och förhoppningsvis nya tankar kring sina egna miljöer på förskolan och samtidigt finns barnen på plats för att visa oss vuxna vad dom tycker är spännande, intressant och utmanande. Och barnen ska ha roligt! Det är en av de största drivkrafterna – Krossverket ska vara en lustfylld och tillåtande plats, för alla!

Kottar på brickor.

Många förskolor har också använt Krossverket till verksamhetsutvecklingsdagar och arbetsplatsträffar för gemensamma reflektioner och workshops i miljöerna. Med hjälp av både pedagoger, barn och ledning kommer platsen att utvecklas och vara föränderlig efter de behov som finns i området. Vi tror att en gemensam mötesplats möjliggör för oss att få ett gemensamt språk kring pedagogiska miljöer men också att delaktigheten förstärks. Visionen är att varenda pedagog och ledningsfunktion ska känna sig som en del av Krossverket – att platsen finns som ett stöd för den utveckling som varje förskola driver i det systematiska kvalitetsarbetet.

Teckning på fönster.Under vintern 16/17 togs beslutet att Krossverket ska vara en del i arbetet mot en kemikaliesmart förskola. Häromdagen kunde ni läsa Matilde Törnqvists blogginlägg om arbetet mot en kemikaliesmart vardag för våra barn och tillsammans med Miljöförvaltningen kommer även miljön på Krossverket att gås igenom för att säkerställa att det material som finns är fritt från skadliga kemikalier.

Vi tror att Krossverket är ett vinnande fortbildningskoncept: Vi gör utvecklingen tillsammans – barn, pedagoger, ledning och team.