”Lägg mig ner på en bädd av rosor och lämna mig aldrig”

I samband med sammanslagningen av de tre biblioteken på Malmö latinskola, Mediegymnasiet och Heleneholms gymnasium skänktes ca 10 000 gallrade böcker till bokkalaset och Pappershuset i samband med Malmöfestivalen 2013.  Under några augustiveckor kunde malmöborna se dessa böcker i nya formationer runt om i staden.

Lena Ansner som arbetar som lärare i Bild och form på Malmö latinskola tog även hand om en ansenlig mängd gallrade böcker. Alla bildelever från ES11F och ES12F fick under hösten 2013 arbeta med återbruk inom ämnet Estetisk kommunikation. Projektet mynnande ut i en utställning i skolbiblioteket.

”Utan titel” av Viktoria Panek
Foto: Maria Göransson

Inledningsvis fick eleverna göra en omfattande research om pappersåtervinning och hållbar utveckling. Genom att referera till sin research skulle de sedan reflektera över återvinning och återbruk. De skulle diskutera kring huruvida deras verk hade någon betydelse i detta sammanhang. Eleverna fick även i uppgift att fundera över hur deras verk bidrar till utställningens helhet. På svenskan fick eleverna dessutom skriva ett reportage om återvinning.

”Utan titel” av Sigrid Rudnert
Foto: Sofia Gustafson

Det visade sig ganska snabbt att läroböcker av samma sort med bara text inte var så inspirerande för kreativiteten. Papprets form, dvs struktur och förekomst av färgbilder var väsentliga för vissa. Ordens betydelse och meningarnas innebörd var avgörande för andra. Flera av eleverna vävde in böckernas innehåll i konstverken. Andra koncentrerade sig mer på strukturen och själva tekniken. Sigrid Rudnert som gjorde spindeln tex var väldigt fascinerad av hur hon skulle få fram spindelns hårighet.

”Människans sökande efter Gud” av Ulrika Nilsson
Foto: Karin Ahlstedt

Ulrika Nilsson står bakom verket ”Människans sökande efter Gud”. Idén fick hon när hon hittade en bok med just nämnda titel. Verket består av en hög eller ett torn av böcker med ett hål rakt igenom från topp till botten. Hålet genom böckerna representerar för Ulrika en mängd olika saker. Bland annat hur människan i sitt sökande efter Gud gräver ner sig i sagor, fakta och inte minst i sitt eget inre. Men hålet kan också illustrera hur religionen genom historien har tystat författare och konstnärer. För att symbolisera det positiva i religionen har Ulrika placerat en slinga av ljus i form hjärtan inuti hålet. De hjärtformade ljusen representerar just Gud och religionens centrala kärleksbudskap. För att kunna se ljuset måste man dock som betraktare lyfta på första bokens omslag. Med detta vill Ulrika visa att bara den nyfikne finner vad hen söker. Utställningen kommer att stå kvar i biblioteket månaden ut. Är du nyfiken på att se den innan den plockas bort ska du komma på Malmö latinskolas öppna hus måndagen den 27 januari kl. 18.00-20.30.

Text: Karin Ahlstedt

”Lägg mig ner på en bädd av rosor och lämna mig aldrig” av Filippa Blomqvist
Foto: Sofia Gustafson

 

”Innehållet har dock aktualiserats och anpassats till de nya kursplanerna”
av Hanna Carlström
Foto: Karin Ahlstedt

 

”Utan titel” av David Zetterholm Riekehr
Foto: Karin Ahlstedt

 

”Nike nice Recycle” av Esben Lindhe
Foto: Karin Ahlstedt

 

”Nätt i Korsett” av Sophie Simonsson Lundgren
Foto: Karin Ahlstedt
”Utan titel” av Viktoria Panek
Foto: Karin Ahlstedt
”Utan titel” av Julie Wittrup Jensen
Foto: Sofia Gustafson

Nedan följer några länkar som eleverna lät sig inspireras av: