Läsmagi över hela Malmö

För ungefär två år sedan uppstod Läsmagi i Malmö. Då fanns det bara ett fåtal förskolebibliotek i staden och idag räknar vi drygt 30. Läsmagin fortsätter att sprida sig. Och målsättningen på lång sikt är att alla förskolor i Malmö ska utrustas med egna förskolebibliotek för att säkerställa likvärdigheten.

Läsmagiprojektet startades 2014 på initiativ av ett av de pedagogiska utvecklingsteamen tillsammans med biblioteksutvecklarna på Pedagogisk Inspiration Malmö, samt Malmö stadsbibliotek. Förskolorna som ingick i projektet erbjöds stöd i form av fortbildning, lärandegrupp och handledning för att starta egna bibliotek. Alla förskolor som deltog fick också ett startpaket med media som finansierades via ett sökt bidrag från Statens Kulturråd. Nu i maj 2016 beviljade Kulturrådet ett bidrag för att Förskoleförvaltningen ska kunna anställa en samordnare/projektledare för alla Malmös förskolebibliotek.

Detta är ett stort steg i rätt riktning mot en ökad likvärdighet och social hållbarhet för Malmös förskolebarn. Samordnares roll blir att, i samarbete med Förskoleförvaltningens språkutvecklare och biblioteksutvecklarna på Pedagogisk Inspiration Malmö fortbilda, stötta och rådgiva förskolans pedagogiska personal. Till exempel kring lär- och samspelssituationer med ursprung i och koppling till litteratur och skriftspråk. Ett viktigt, spännande och angeläget arbete!

Från projekt till ordinarie verksamhet

Läsmagi startade som ett projekt, men målsättningen är att förskolebibliotek ska vara en del av förskolans ordinarie verksamhet. Förskolebiblioteken ska vara öppna, tillåtande och kreativa och gärna kopplade till estetiska uttryckssätt. De ska främja barnens förmåga att kommunicera, iaktta och reflektera, samt söka ny kunskap. Litteraturen ska kunna lindra svårigheter men även skapa möjligheter för barnen att känna glädje. Läsmagin sprider sig i hela Malmö och den är här för att stanna.

Ta gärna del av dessa två kloka förskolechefers tankar om förskolebibliotekets betydelse för barns lärande och utveckling:

Älggårdens förskolebibliotek

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Pyrets förskolebibliotek

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

På bilden överst i inlägget: initiativtagarna till Läsmagi, Therese Traneborn, Maria Lindroth, Päivi Tilly, Maida Micheletti Edberg, Mia Rundquist Visser och Karin Ahlstedt.

Text: Karin Ahlstedt