Lässtrategier i fokus på Södervärn Komvux

Bokomslag till Vägar till läsförståelse.

Att dela med sig av goda exempel från undervisningen är en framgångsrik strategi när SVA-lärarna och samhällskunskapslärarna på Södervärn Komvux arbetar med kollegialt lärande. Med start i november har lärarna redan hunnit att diskutera och pröva metoder i klassrummet och på så sätt fördjupat både elevernas och sitt eget lärande.

Två grupper leds av förstelärarna Helena Jeppsson och Camilla Eckersten. Förra måndagen träffades grupperna för att dela med sig av sina erfarenheter. Det  bästa lärandet sker när eleverna i små grupper får bearbeta texterna tillsammans. Det blir mycket aktivitet när de själva väljer vad de tycker är intressant eller svårt att förstå, menar lärarna. Men det krävs noggrann planering. Välj en mening i texten, berätta om varför du valde den för kamraten, gå laget runt. Skriv era meningar på ett papper, diskutera meningarna och välj därefter en som ni tycker är särskilt intressant. Närläs ett stycke i texten och ta ut nyckelord är ytterligare en metod som visat sig vara framgångsrik.

Lärarna har också analyserat kritiska punkter i undervisningen. Det är till exempel stora skillnader i elevernas språk och kunskaper i samma klass. Hur arbetar vi då? En annan kritisk punkt är hur lärarna kan bli bättre på att ställa öppna frågor i klassrummet. Ytterligare en fråga är hur lärarna får eleverna att börja reflektera över sitt eget lärande. Vem är man som läsare? Hur läser man? Varför läser man och vad läser man?

Frågorna är många, men att få tid att diskutera dem tillsammans, byta erfarenheter och pröva i sitt klassrum skapar samsyn bland kollegorna. Och det är viktigt för att eleverna ska känna igen sig i undervisningen.

Eva Bringéus