Ledarforum med fokus på förändring

I början av juni samlades 55 förskolechefer för ett sista ledarforum innan sommaren och det var den nya verksamhetsorganisationen som stod på agendan.

Det har gått drygt en månad sedan 1 maj, då verksamheternas organisation ställdes om för att bli bättre rustad att jobba för en likvärdig och god kvalitet. Riktigt än är inte alla nya ledarfunktioner på plats och det kvarstår en del arbete innan organisationen sitter där den ska.

Maria och Karin föreläser.

Maria Stiber och Karin Bergstrand från HR-avdelningen.

Håll kvar visionen hela vägen

Att utveckla en organisation tar tid och kraft och kräver uthållighet. Hur gör man för att nå dit man vill? Under förmiddagen reflekterade HR-chef Karin Bergstrand och HR-konsult Maria Stiber över hur man lyckas med en organisationsförändring. De lyfte fram John P. Kotters åttastegs-modell som ett bra verktyg för att nå önskat resultat. Första steget är att känna att en förändring är angelägen och att skapa förståelse och engagemang. Samtidigt väcker en förändring ofta blandade känslor, hur gör man då för att skapa förståelse och behålla engagemanget?
– Det är då det är så viktigt att stanna upp och reflektera över varför vi gör detta. Att väcka visionen till liv och se nödvändigheten i att göra dessa förändringar och vad det faktiskt är vi vill åstadkomma, säger Maria Stiber.

Andreas Norbrant

Förskoledirektör Andreas Norbrant.

Tillsammans har vi utfört ett fantastiskt arbete så här långt

– Det är nu jag tycker vi ska lyfta blicken och reflektera över var vi befinner oss, säger förskoledirektör Andreas Nordbrant. Jag är otroligt stolt över vad vi faktiskt har åstadkommit så här långt och jag vill tacka er alla för ett fantastiskt fint arbete. Vi måste ta in vilket stort jobb som har gjorts. Nu när sommaren står inför dörren är det hög tid att koppla av och vila ut. I augusti tar vi nya tag tillsammans, det är då det viktiga arbetet börjar när vi ska förankra vår vision om barnens bästa förskola i våra verksamheter.

Stöd i att driva förändringen vidare

I augusti tar processen ny fart framåt och mycket kommer att kretsa kring att ta fram ett bra innehåll i den kompetensutveckling som ska ta vid. Det är viktigt att förskolecheferna ges stöd i att driva förändringen och får med sig medarbetarna i denna.

Föreläsning.

Kvalitet- och myndighetsavdelningen ger fortsatt stöd i utvecklngsprocessen.

Anna Harborg och Kristina Westlund jobbar båda med pedagogisk utveckling, tillsammans med kvalitets- och myndighetschef Ana-Maria Deliv berättade de att lärandegrupper kommer startas till hösten. Här kan förskolechefer samlas i mindre grupper för att fördjupa kunskaperna i att leda ledare genom en förändringsprocess. Forumträffarna för samtliga 55 förskolechefer fortsätter som tidigare men nu under namnet förskolechefsforum. De berättade också om planerna på att ta ett samlat grepp om barngruppernas storlek.

Reflektioner och samtal från dagen

 

Roine Selind, Karin Bergstrand och Andreas Norbrant.

Roine Selind, Karin Bergstrand och Andreas Norbrant.

Roine Selind, ordförande i Lärarbundet Malmö har varit med sedan förändringsarbetet påbörjades för ett år sedan.

Vad är ditt intryck av den förändring i organisationen som görs nu?
Mitt intryck är att den här förändringen varit nödvändig. Det är något mycket positivt som händer. Genom hela processen känns det att det är en förbättring som görs för verksamheten, det handlar inte om budgetskäl utan om god kvalitet och kan leda oss framåt mot den vision vi har. Men det är också mycket jobb kvar. Vi har satt rutorna och nu ska vi fylla dem med innehåll
Vilka frågor har du tyckt varit viktigta att trycka på från fackligt håll?
Jag måste säga att här har lärarförbundet och förskoleförvaltningen redan från början haft en samsyn på vad som behöver göras. Det har varit viktigt att få till ett nära ledarskap i verksamheten så att medarbetarna inte ska behöva göra arbetsuppgifter som tar tid från barngruppen.
Vad tycker dina medlemmar om det som nu genomförs i förskolorna?
Det har inte varit många som tagit kontakt för att framföra något negativt, tvärtom tror jag att alla är med på vad som görs. Däremot är det en annan sak när man tänker på vad det kommer innebära för en själv, och där har jag haft en del kontakt med medlemmar. Fast även om inte alla är hundra procent nöjda så tycker jag ändå att vi har löst det på ett bra sätt. Sedan har förskoleförvaltningen erbjudit stöd genom arbetsgrupper för att reflektera över svårigheter och även förmedlat kontakt med företagshälsovården.
Vad ser du som viktigt att tänka på i det fortsatta arbetet?
Nu måste vi ha en tydlig riktning framåt för att jobba in nya arbetssätt och roller i verksamheten. Det måste läggas tid på att känna in att nu ska vi förändra invanda arbetssätt och tankemönster och ha tålamod här. För det kommer ta tid innan organisationen är inarbetad.
Det är också viktigt att arbetslagen känner av den här positiva utvecklingen och kan lyfta pedagogiken med stödet de får i en förste förskollärare. Att införa pedagogisk utvecklingstid är en nyckel för att lyfta pedagogiken.

Lena Borglin och Eva Nilsson

Lena Borglin och Eva Nilsson

Lena Borglin och Eva Nilsson är båda förskolechefer i område öster.

De har behållit sina tidigare verksamheter men även fått ansvar för några förskolor till, vars verksamheter och medarbetare är nya för dem.
Hur har ni upplevt den första tiden efter att organisationsutvecklingen trädde i kraft 1 maj?
Eva: Det är ju en hektisk tid nu. Rekryteringen av biträdande förskolecheferna tar mycket tid och även att sätta sig in i nya verksamheter. Samtidigt pågår det dagliga arbetet som vanligt, det är inget man kan lägga åt sidan.
Lena: Ja, och mycket tid går åt att tänka och reflektera och tillsammans forma organisationen.
Var hämtar ni kraft och energi ifrån under den här intensiva tiden ni är inne i nu? Var får ni stöd?
Lena: Jag tycker att ledningsgruppen där vi förskolechefer träffas och kan reflektera tillsammans är väldigt bra. Sedan är utbildningschefen är bra stöd.
Eva: Jag har även varit väldigt transparent mot mina medarbetare vilken process vi är inne i nu och vad vi går igenom och det har fungerat väldigt bra. Jag berättar hela tiden var vi står och alla medarbetare har en förståelse för detta vilket känns jättebra. Det ger mig kraft att ha dem med på banan.
Vad ser ni som nyckeln till att få igång ett bra ledarteam tillsammans med biträdande förskolechefer och förste förskollärare?
Eva: För mig är det absolut prestigelöshet, att vi kan jobba tillsammans och vågar lyfta svårigheter. Att vi hjälps åt.
Lena: Just det här att vi har olika styrkor och att vi tar hjälp av varandras styrkor har diskuterats mycket i mitt team. Sedan att hela tiden reflektera över sitt ledaruppdrag och hela tiden återkomma till vad det är uppdraget går ut på.
Eva: Ja, jag tror att när de här funktionerna är på plats, även om det tar tid, det kommer bli jättebra.
Det pratades innan idag om att hålla ut i en förändringsprocess, hur gör ni för att orka?
Eva: Det gäller att ta små steg åt gången och se delresultat. Att hålla ihop arbetet och tänka på vad det är vi behöver rikta in oss på och inte sätta igång för många andra processer under tiden.
Lena: Samtidigt att också tänka framåt, vart är det vi ska och att inse vi är på väg dit men att det är en bit kvar.
Vilket stöd vill ni ha framöver?
Lena: Det är rätt svårt att svara på det nu. Men att hela tiden reflektera över sin egen roll och hur ledningsgruppen ska fungera med sina respektive ansvarsområden och uppdrag är viktigt nu i början.
Eva: Att leda ledare är ju nytt i min roll. Även om förskolepedagogerna också är ledare, de är ledare för barngruppen, är det nytt för mig att leda andra som leder medarbetare. Det vill jag prata om. Sedan vill jag också lära mig att tänka mer strategiskt kring ekonomin.
Lena: Sedan ser det så olika ut mellan verksamheter och förskoleområden, det skiljer sig mycket åt.
Eva: Och här är väldigt viktigt att prata om likvärdighet i verksamheten, för det märks att förskolorna drivits på lite olika sätt.
Hur tror ni att barnen kommer märka av att vi har en ny organisation?
Lena: Jag tror de kommer märka att pedagogerna är mer närvarande i och med att andra kringuppdrag lyfts bort från dem. Att de får mer tid med barnen helt enkelt.
Eva: Sedan tror jag också att det kommer märkas i kvaliteten, förskolorna har haft olika förutsättningar och nu blir det mer likvärdiga förutsättningar att bedriva förskola.
Vad ser ni mest fram emot i er nya förskolechefsroll?
Lena: Att få sätta igång!
Eva: Ja, och att få alla på plats i ledningsgruppen och börja jobba in vi-känslan.
Lena: Det känns som det vi gör är något riktigt bra, vi är med om någonting som kommer förändra förskolan väldigt mycket till det bättre.

Anna Karlfeldt

Anna Karlfeldt

Anna Karlfeldt är förskolechef för fem förskolor i utbildningsområde söder.

I och med organisationsutvecklingen har hon bytt allt – utbildningsområde, förskolor och medarbetare.
Hur har du upplevt omställningen som förskolechef sedan den nya organisationen trädde i kraft för en dryg månad sedan?
Jag tycker att det har varit jätteroligt. Det är ofantligt många bollar att hålla i luften samtidigt men samtidigt spännande att vara med på resan. Jag tror på själva organisationsutvecklingen och är en person som gillar utmaningar. Nu har jag landat i allt det innebär att jag bytt område helt. Jag har inte kvar några gamla enheter utan allt är nytt. Det är verkligen spännande och kul!
Hur har mottagandet bland personalen varit?
Det har varit bra tycker jag, jag tycker att jag har blivit väl mottagen. Jag lade initialt väldigt mycket tid på att hälsa på folk och skicka mejl, ge feedback tillbaka på att jag tyckte att jag hade blivit väl mottagen. Det tror jag är viktigt.
Vad tror du mer att du behöver lägga tid på så här i början för att få allt att falla på plats?
Kommunikation. Jag tror att det är jätteviktigt att se människor och att skapa möjligheter att mötas. Sen tror jag också att det är rätt att sitta lugnt i båten, att våga låta saker och ting ta tid. Jag vill inte ge sken av att jag har koll på allting och att jag kan allting. Jag har 100 nya medarbetare, jag kan inte kunna alla namn efter en månad. Det gäller att vara lite ödmjuk inför uppgiften, och tydlig. Att förmedla min vision och vad jag vill så att medarbetarna förstår vart vi ska, det tror jag är viktigt.
Vad ser du mest fram emot i din nya roll som förskolechef?
Oj, vad jag ser fram emot? Jag tänker att den nya rollen ökar förutsättningarna att förändra. Eftersom jag får mer att greppa över får jag också mer möjlighet och utrymme till att forma lösningar som kan skapa möjligheter för varje individ. Det finns olika förutsättningar och olika behov och har jag bara lite att greppa över så är de svårare att finna lösningar. Sen är det spännande att leda genom att leda andra. Det har jag förvisso gjort innan också men nu blir det på ett annat sätt. Att leda ledare är en häftig utmaning för mig.
Vad är nyckeln till att bygga ett bra ledningsteam?
Kommunikation, först och främst. Tydlighet, vision och kommunikation. Att se att det inte är jag som ska bestämma allting. Jag ska fatta de slutgiltiga besluten men innan det måste vi ha process där alla får tycka till. Det är viktigt att vi bygger ett ledningsteam där vi kompletterar och utmanar varandra. Jag ska inte sitta där med mina kompisar som håller med mig utan de ska ju snarare ifrågasätta hur jag tänker för då kan vi komma vidare och utvecklas, och på så sätt kan jag också bli bättre. Så tänker jag.
På vilket sätt vill du att barnen ska märka att vi har en ny organisation?
Jag tänker så här att varje barn ska bli mött på ett professionellt sätt. Vi ska öka professionalismen hos medarbetarna i att förstå meningen med uppdraget. De ska veta varför de är där, att de inte är där för sin skull utan för barnen skull. Vi ska höja stoltheten hos varje medarbetare så att var och en förstår och känner att ”det jag gör är viktigt för varje barn”. Det handlar om bemötande helt enkelt.
Text och foto: Josefine Ringstad – Förskoleförvaltningen