Likvärdig undervisning, hur åstadkommer vi det?

Händer som håler ihop.

När man får lite påskledigt finns det såklart tid att göra andra saker än att bara fundera kring skola. Ändå har jag hängt en del på Twitter, lätt hänt att det också känns som ”en del av familjen”.

Jag anser mig vara feminist, det vill säga jag tror på lika villkor för män och kvinnor. Ibland känns det som om det största hindret mot att det skall bli verklighet är kvinnorna själva. Det finns ibland en småaktighet och avundsjuka som tar bort koncentrationen från de strukturella problem som finns. Vi är inte alltid så solidariska och uppmuntrande mot varandra.
När jag följt skoldebatten på Twitter den senaste tiden kan jag konstatera att vi som arbetar i skolan inte heller alltid är så hyggliga på sociala medier. Delvis är det kanske det lilla formatet som ställer till det men också en till synes stor diskrepans över vad skola skall vara. Det verkar för övrigt roligare att debattera anekdotiska misstag än systemfel. Debatt är bra, men jag tror att det är mer fruktbart att inrikta sin debattlusta på systemfelen än på varandra. För systemfel finns det gott om och de måste vi verkligen tala om. Om ni vill ha en grundlig genomgång över vad som har bidragit till att svensk skola ser ut som den gör (PISA-haveriet m m) kan ni med fördel läsa Per Kornhalls Barnexperimentet. Som tur är har han också beskrivit vad vi skall göra åt det i Alla i mål.
Jag är övertygad om (medan vi väntar på vad den statliga skolkommissionen kan åstadkomma) att vi kan göra en hel del för att förbättra skolan redan på skolnivå. Jag blir mer och mer förtjust i begreppet likvärdig undervisning; “excellent teaching”. För att detta skall bli möjligt måste vi vara öppna för att dela med oss av det vi gör, formellt och informellt, digitalt och fysiskt. Både forskningsanknutet och erfarenhetsbaserat. Och det måste vara enkelt att göra det!
Den 29 april lägger vi del av en studiedag på sen eftermiddagstid i form av ett pedagogiskt café/teachmeet. Under trevliga former delar vi med oss från vår undervisning. För att inspirera andra och för att låta oss inspireras. Vad är det vi gör som stärker eleverna och bidrar till att eleverna lär sig mer?
teachmeetflyer
Det var någon som skrev på Twitter att man måste ha en stark skolledning för att kollegialt lärande skall komma till stånd. Inte alls säger jag (även om jag tycker att frivillighet är överskattat), man kan ha en usel skolledning och ändå åstadkomma storverk. Man kan ha en mindre bra huvudman också, men det är inte heller ett skäl. Vi skyller på för mycket i svensk skola, låt oss bli överens om att alla elever har rätt till excellent utbildning och låt oss ta reda på vad det betyder och verka därefter.
För övrigt tycker jag att det skall bli väldigt spännande att följa den nya skolkommissionen! #högaförväntningar