Lotta Elvstam – Spetsmatematik – matematiken som språngbräda till högre utbildning

Porträtt av Lotta Elvstam.

Lotta Elvstam berättar om sitt uppdrag att starta en spetsutbildning i matematik.
Det började med att söka tillstånd från skolverket att bedriva verksamhet på försök i 8 år med 30 elever/klass och år. Första året antogs 26 elever. Det finns ett samarbete med Borgarskolan. Eleverna läser i snabbare takt och fördjupar sig på individuell nivå. Matten är verklighetsanpassad och praktisk. Eleverna är fördelade på 3 klasser och vi arbetar mycket med språket. Lotta har erfarenhet att driva projekt från näringslivet innan hon sadlade om och läste pedagogik 2005.

Lyssna till Lotta på #PML16.