Luft

I åk 3 på Gullvikskolan är det tema luft som står på schemat på NO-lektionerna.

Lektionen innan har frågan vad är luft diskuterats. För att få eleverna att förstå att luft tar plats fast det inte syns så har undervisande lärare valt att fokusera på experiment. Detta för att få eleverna intresserade och skapa en förståelse för begreppet luft.

Förmågorna som tränas i undervisningen är systematiska undersökningar hur de ska utföras och dokumenteras och förklara och beskriva olika fysikaliska samband.

Alla elever är intresserade och nyfikna på att få svar på frågan:  Tar luft plats?

Läraren har gjort upp stationer i klassrummet där eleverna gruppvis får gå runt och prova olika experiment. Innan de får lov att prova ska de fundera över en hypotes. Många kloka tankar mellan eleverna i grupperna ventileras. Vissa enas om en gemensam hypotes medans andra håller fast vid vad de tror och börjar med att pröva sig fram för att se om de kan enas om ett svar.

Läraren avslutar lektionen genom att låta eleverna redovisa vad de har upptäckt och gemensamt dokumentera resultaten.

 

Vattenflaskor ovanpå varandra.

Varför rinner inte vattnet ner i flaskan?

Påse under elevs rumpa.

Vad kommer att hända när jag blåser i sugröret?

Hand med plasthandske på läggs ner i burk.

Hur känns det att sticka ner handen i glasburken?

 

Händer pumpar.

Vad händer med ballongen när vi pumpar ut luften?

Text och bild: Helena Holmström