Maja Bergqvist – Värdegrund, relationsskapande och mentorskap

Ann-Maria Bergqvist.

Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor på en skola? Hur skapar vi relationer till eleverna, rent konkret? Hur vet vi att vi lyckats skapa en god relation?

Dessa och andra frågor kommer jag att besvara på min föreläsning.

Citerat av Jonas Aspelin, professor i pedagogik:

Elever ska inte behöva uppleva, att de är värdefulla endast under förutsättning att de presterar utifrån fastställda krav och mål. /…/ Den goda skolan förmedlar till barn och ungdomar att de är värdefulla bara genom att vara människor.

Jag instämmer helt och hållet!

Skrivet av Maja (Ann-Maria) Bergqvist, mentor och förstelärare med inriktning på värdegrund och mentorskap på Högaholmsskolan.

https://youtu.be/kUfRAz6Ep6k

Du ser Maja på Pedagog Malmö Live! den 27 september.