Malmö har flera skolbibliotek i världsklass

Det är för femte året i rad Skolbibliotek i världsklass delas ut. Glädjande nog kan Malmö även i år stoltsera med flera skolor som kammat hem den ärofyllda utmärkelsen. Grattis säger vi till Möllevångsskolan, Slottsstadens skola och Pauli gymnasium.

Dessa skolor har levt upp till juryns tuffa krav. De är skolbibliotek som är välintegrerade i skolverksamheten. De arbetar aktivt, inte bara med lässtimulans och språkutveckling, utan också med att stärka elevernas digitala kompetens.

Nevin Semovski håller upp bok ur bokhylla.
Nevin Semovski, skolbibliotekarie på Slottsstadens skola.

Utmärkelsen har instiftats av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Syftet är att synliggöra skolbibliotekens viktiga roll i skolan. Det visar hur en kompetent skolbibliotekarie kan bidra till elevers måluppfyllelse. Det är nämligen skolbibliotekets verksamhet som premieras, inte rummet.

Juryn utgörs av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek. De har arbetat fram de kriterier som legat till grund för bedömningsarbetet. Det krävs bland annat att ledningen samverkar med skolbiblioteket och att det finns en klar pedagogisk vision för detta. Skolbibliotekarien ska vara en god inspiratör för att utveckla elevernas språkliga förmåga. Vidare ska denne kunna navigera eleverna i informationsflödet och bidra till att skapa en förståelse för sökprocessen.

25 skolbibliotek runt om i Sverige erhöll i år utmärkelsen. 3 av dessa är alltså Malmöskolor och några av dem har fått det flera gånger. Det krävs att skolbiblioteket bibehåller hög och jämn kvalité år från år för att hålla sig kvar på tronen.

Vi är mycket stolta över att det finns sådana skolbibliotek i Malmö!

Det kanske kan bli fler med åren. Vi ser att allt fler skolor i Malmö under det senaste året valt att anställa fackutbildade bibliotekarier. Det borgar för ytterligare möjligheter att erövra utmärkelsen. Den har blivit en eftertraktad trofé att användas för att höja skolans status. Men allra viktigast, det ger eleverna tillgång till ett fantastiskt skolbibliotek.

Ett välfungerande skolbibliotek, med fackutbildad personal som samverkar nära med lärare, påverkar nämligen elevers lärande på ett positivt sätt. Det slår en nyligen publicerad forskningsrapport fast. I denna har över 100 nationella och internationella skolbibliotek studerats, med läsfrämjande och informationskompetens i fokus. Det krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda för att skolbiblioteket ska få avsedd effekt för eleverna. Skolbiblioteket måste ses som både en funktion och en fysisk plats. Stöd och legitimitet från skolledningen i kombination med ett organiserat samarbete med lärare är nödvändiga förutsättningar.