Malmö synagoga – en av flera religiösa byggnader i Malmö

Malmö Synagoga.

Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. En lösning är att använda sig av stadens fysiska rum som lärmiljö. Malmö synagoga är en sådan plats.

Klass 4-6 NO på Kryddgårdsskolan har tagit sig an uppgiften att testa det inledande lektionspaketet som kommer att spegla några av Malmös religiösa byggnader.  Vi började med Malmö synagoga. Genom att använda upplevelser av en fysisk plats, att förbereda sig inför ett besök och efterarbeta sina nyvunna kunskaper får eleverna så mycket mer med sig. Platsen har skapat nya anknytningspunkter där eleven lär i ett kontextnära perspektiv. 

Förra veckan fick eleverna många aha-upplevelser när de blev visade byggnadens insida av vår guide Daniel. De blev särskilt överväldigade av gudstjänstlokalen. Allt de som de läst om och jobbat kring hade en verklig plats.  Med stor respekt närmade de sig torarullarna. Mycket fokus låg på likheter mellan de abrahamitiska religionerna.

Torarullar inne i Malmö Synagoga.

Ett besök i synagogan bokar man själv genom Judiska Församlingen Malmös hemsida. Om man inte har möjlighet att besöka Malmö synagoga finns det kortare filmer som visar byggnaden från insidan. Dessa filmer kan också användas som bildstöd i förberedelserna inför besöket. Detta är filmer som är tagna med en 360 graders kamera och det går att förflytta sig i bilden.

Entré – Malmö synagoga – 1 av 6

Kapprum – Malmö synagoga – 2 av 6

Gudstjänstlokal – Malmö synagoga – 3 av 6, Malmö synagoga 4 av 6, Malmö synagoga 5 av 6, Malmö synagoga – 6 av 6.

Efter lovet är detta paket testat, redigerat och upplagt på pedagogiska kartor. Ett lektionspaket leder direkt in i ett annat. Vi fortsätter med att utforska fler religiösa byggnader i Malmö. Västra Skrävlinge kyrka står på tur.

De här lektionspaketen
finns idag att tillgå genom Pedagogiska kartor. Klicka på symbolerna på kartan och sedan ”läs mer”.