Malmös barn på väg mot en kemikaliesmart vardag

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemiska ämnen. Kemikalier finns i allt omkring oss till exempel möbler, textil, kläder, hygienartiklar, städprodukter och elektronik. En kemikalier är farliga, andra ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Du som arbetar med barn har en viktig roll och kan vara med och påverka så att barnen får en kemikaliesmart vardag.

Barn och unga är mer känsliga för kemiska ämnen

Barn och unga är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna. Barn äter, dricker och andas upp till sju gånger mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. En del saker barnen kan komma i kontakt med kan innehålla hormonstörande ämnen. Ett exempel är ftalater, som används som mjukgörare i plaster. Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Så här når vi en kemikaliesmart vardag för barn i Malmö stad

Kemikalieområdet är komplext och det är många gånger svårt att göra kemikaliesmarta val.

Under 2016 har miljöförvaltningen, förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen tillsammans tagit fram ett utbildningsmaterial, broschyr och film, för dig som arbetar på en förskola och en pedagogisk mötesplats. Utbildningsmaterialet ska vara ett stöd för dig att göra kemikaliesmarta val.

Miljöförvaltningen arrangerar under våren workshop för alla förste förskollärare. Syftet är att ge stöd och verktyg med utgångspunkt från utbildningsmaterialet så att de kan arbeta vidare  på sin egen förskola.

Här hittar du utbildningsmaterialet.

Matilde Törnqvist håller upp broschyr om kemikaliesmart vardag för barn.
Broschyren och jag, Matilde Törnqvist som är projektledare för Malmö stads kemikalieplan.

Några snabba kemikaliesmarta tips från broschyren:

  • Ett enkelt sätt att säkerställa barnens miljö är att inte köpa föremål/saker utanför ramavtal.

 

  • Det kan finnas produkter i butiken som kostar mindre än en snarlik produkt inom ramavtalet. En viktig skillnad är att du inte vet vilka kemiska ämnen som produkten i butiken innehåller.

 

  • Kemiska ämnen binds i dammpartiklar och därför är städning väldigt viktigt. God ventilation och städning minskar mängden kemikalier inomhus.

 

 

 

 

Text: Matilde Törnqvist