Malmös lokalhistoria på Pedagogiska kartor – snart något för alla

Kartbild över Malmö från dator.

Har du funderat på att knyta din historieundervisning närmare staden och använda andra lärplatser än klassrummet? För ett och ett halvt år sedan publicerades det första lektionspaketet för högstadiet om Malmös lokalhistoria på Pedagogiska kartor, 1700-tal Nya möjligheter för Malmö. Nu finns det ytterligare tre lektionspaket att titta närmare på och flera nya på gång som har staden Malmö som utgångspunkt. Allt utvecklat tillsammans med lärare, Malmö Museer, Stadsarkivet och Malmö Universitet.

Staden skapar oändliga möjligheter till en varierad historieundervisning. De fysiska platserna tillsammans med autentiskt källmaterial, skriftliga källor och bildmaterial från Stadsarkivet och Malmö museer utgör ett undervisningsunderlag som skapar andra möjligheter för eleverna att utveckla historiska kunskaper genom förstahandsupplevelser.

Historieämnet är för många elever svårt att greppa eftersom abstraktionsnivån är hög. Genom att göra egna erfarenheter och skapa nya anknytningspunkter i det närliggande, konkreta och självupplevda får många elever andra möjligheter att bygga upp ett skolrelaterat språk.

Idag kan du ta del av lektionspaketen:

Nyutveckling sker ständigt och nya lektionspaket som är på gång att produceras och testas i klasser är:

  • Forntiden i Skåne åk 2-3
  • 1500-tal Reformationen i Malmö åk 4-6
  • 1800-tal Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, åk 7-9
  • Folkets park – historiebruk med Malmö som utgångspunkt, Gý
  • MFF – historiebruk med Malmö som utgångspunkt, Gy