Tips på hur ni kan skapa er egna mångfaldskalender

en kalender med en penna

En sak som är viktig på förskolan är att det ska vara en inkluderande miljö där mångfalden ska synas. En del i det inkluderande arbetet är att uppmärksamma och fria olika traditioner och högtider som speglar barngruppen på ett representativt sätt. Ibland kan det kännas svårt att komma igång och det finns också en rädsla för att göra fel. Därför kommer jag ge några tips på hur ni kan gå tillväga.

  1. Ha en öppen dialog med barnen och vårdnadshavarna, vilka högtider firar de hemma? Vilka traditioner är viktiga för dem? Samtala med barnen när ni har samling eller vid pedagogiska måltider. Min erfarenhet är också att det bästa sättet att kommunicera med föräldrarna är genom samtal. Lägg inte massa dyrbar tid på att skicka mejl och sms. Personligen upplever jag samtalen som mycket givande och det ger ett större djup när man sedan ska uppmärksamma högtiderna i barngruppen.
  2. Ha en dialog i arbetslaget vilka traditioner och högtider ni själv firar. Det blir mer meningsfullt om det vi firar på förskolan faktiskt betyder något för oss själva. Dessutom blir det mer genuint.
  3. Samtala kring vilka traditioner ni ska fira och vilka traditioner ni ska uppmärksamma. Det är en stor skillnad. Det kan lätt bli fel om vi pedagoger ska ge oss in och börja fira något som vi inte har någon koll på. Då kanske det är bättre att uppmärksamma dessa högtider och låta barnen visa bilder på hur de firar hemma.
  4. Ha alltid ett normkritiskt perspektiv! Även om många av oss exempelvis firar påsk och jul så gör vi det på olika sätt. Detta gäller alla högtider som firas. Annars finns det en risk att vi exotifierar och osynliggör barns firande av traditioner och högtider.
  5. Skapa en kalender i word och placera ut de olika högtiderna. Här kan ni också lägga in barnens födelsedagar samt när de har namnsdag. När det gäller att uppmärksamma namn så har jag frångått de traditionella namnsdagarna eftersom de namnen är ålderdomliga och att många barn i min barngrupp inte har sina namn där. Därför har vi istället namndagar varje dag där vi berättat om namnet, dess betydelse och hur man stavar det. Barnen tycker detta är spännande och brukar fråga ”vems namndag är det idag”.

Hoppas att dessa tips ska vara till hjälp i ert arbete med en mångfalskalander.