Mary Ingemansson: Läsglädje från grunden – lässtrategier för livet

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

I september fick Komvux Malmö Södervärn – Heleneholmskolan besök av Mary Ingemansson, lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap vid Kristianstad Högskola. Temat för dagen var Läsglädje från grunden – lässtrategier för livet och handlade om vikten av djupläsning och textsamtal.

Vi kan få alla elever att börja läsa – det gäller bara att hitta rätt bok! säger Mary Ingemansson.

 Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

De nya kursplanerna för grundläggande vuxenutbildning började gälla i januari 2017, och i Svenska som andraspråk lyfts läsandet på ett annat sätt än tidigare.

 

– Vi kommer därför att arbeta med läslyftet för att få verktyg att stötta våra elevers läsutveckling. Marys Malmöbesök är kick-offen för terminens läslyftsarbete. Det ingår alltså i ett långsiktigt arbete, säger Helena Jeppsson, förstelärare på Heleneholmskolan, som stod för inbjudan.

Omslag till Lärande genom skönlitteratur.

I Lärande genom skönlitteratur. Djupläsning, förståelse, kunskap (2016) lyfter Mary Ingemansson fram skönlitteraturens roll i kunskapsutveckling och lärande även i andra ämnen än svenska. Här beskrivs bland annat läsningens grundförutsättningar – textsamtal och omläsning – som tillsammans skapar den djupläsning som leder till gediget lärande.

 

– Ungdomar och vuxna läser litteratur – men på vilka olika sätt förstår de texterna? Hur gör vi som lärare, pedagoger och bibliotekarier för att läsaren ska förstå på djupet och kunna läsa mellan raderna? undrar Mary Ingemansson och fortsätter:

– Lärare i alla ämnen måste arbeta mer aktivt med eleverna för förståelsen av texter. Att bedriva djupläsning i form av olika sorters textsamtal är centralt för att höja läsnivån inom skolan – på alla stadier.

 

 

Mary Ingemansson började sin lärargärning som folkskollärare 1973 och var under 25 år lärare i Kristianstad kommun, mest på mellanstadiet. Idag är hon lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap vid Kristianstad Högskola. Hon undervisar i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik inom lärarutbildning och fristående kurser. Hon är även verksam med handledarutbildning och modularbete för Läslyftet, Skolverket.

Omslag till Det kunde lika gärna hända dig.

Hennes avhandling från 2010 vid Lunds universitet har titeln ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”. Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Mary Ingemansson har intervjuat skolbarn som läst en historisk romantrilogi och analyserat hur den påverkat deras bild av vikingatiden och deras syn på historia i allmänhet. Hur upplever barnen dessa texter i förhållande till läroböckerna? Vad kan en historisk roman säga dem om deras egen tid? Vad händer med deras historiemedvetande? frågade hon sig.

– Barn kan få historiemedvetande genom att läsa skönlitteratur, konstaterar Mary Ingemansson. Jag tror på detta – det fungerar! Barnen ska lära sig läsa böcker – annars sviker vi dem. Vi kan få alla elever att börja läsa – det gäller bara att hitta rätt bok!

 

Efter föreläsning, workshops och textsamtal med lärarna under eftermiddagen på Heleneholmskolan, tipsade Mary Ingemansson om Läskonferens den 22 mars 2018 på Kristianstad högskola.