Masel Tov Cocktail – en film och ett lärarmaterial om judisk identitet och antisemitism

Affisch för filmen Masel tov cocktail.

Filmen Masel Tov Cocktail

Masel Tov Cocktail (30 min) handlar om en rysk-judisk kille vid namn Dimitrij Lieberman, också kallad Dima. Dima blir i filmens börjar utsatt för ett antisemitisk påhopp, varpå han hamnar i ett skolbråk och blir avstängd från skolan. I filmen får vi följa Dima medan han, genom en tysk stad, är på väg till sin förövare för att be om ursäkt, vilket han inte vill. På vägen möter han bekanta och familj och Dimas vardagsdrama visar på olika sidor av att tillhöra den judiska minoriteten idag. Filmen är full av referenser till både historia och dagens politik samt fördomar.

Scen ur Masel Tov Cocktail

Filmen belyser mängd olika judiska stereotyper och även Dimas frustration över att vara en del av en utsatt minoritetsgrupp. Exempelvis beskriver filmen upplevelsen av att vara utsatt för mikroaggressioner och att behöva representera en hel folkgrupp. Masel Tov Cocktail gör även ett flertal viktiga poänger om hur det är att leva i Tyskland efter Förintelsen och hur Förintelsen än idag kan påverka en judisk person. Vi får i filmen se exempel på hur starkt judar kopplas ihop med offerskap, så mycket att judar ofta framställs som passiva objekt i stället för subjekt.

Masel Tov Cocktail är en utmärkt film om kontemporär judisk identitet och berör en mängd olika former av stereotypisering, exotifiering och antisemitism som judar kan uppleva. Genom att, med hjälp av filmen, visa en ung, sekulär, judisk kille utmanas den typiska bild av judar som elever i övrigt kan stöta på i undervisningen. Vanligtvis möter eleverna judar kopplat till Förintelsen eller i religionsundervisningen—och då ofta en generaliserande bild av en religiös judisk person. Det är därför viktigt att lyfta fram andra bilder av judar än de eleverna oftast stöter på i undervisning, film och i media.

Filmen är relevant på ett sätt som få filmer som rör judar är. Direkt vid första anblick förstod vi måste visa denna film för andra och göra något utav den pedagogiskt. Därför ligger det nu en omfattande lärarhandledning ute på Malmö Delar

Lärarhandledningen

Lärarhandledningens syfte är att skapa den grund och förförståelse som behövs för att eleverna ska kunna hänga med i filmen, men även för att få en ökad förståelse över vad judisk identitet kan innebära samt hur antisemitism och fördomar kan ta sig uttryck. Med hjälp av filmen och övningarna får eleverna en än mer fördjupad kunskap i just detta och de får även chansen att reflektera över sin egen identitet. Målet är att eleverna ska få nya insikter om judisk identitet och det judiska minoritetsskapet.

Handledningen innehåller avsnitt om judisk identitet och antisemitism, en kort historisk bakgrund om judar i Europa samt Förintelsen och judeförföljelser. Den innehåller även en begreppslista, samt tar upp vissa av de stereotyper som syns i filmen och vad det judiska minoritetsskapet kan innebära. Under alla avsnitt finns exempel från filmen, som stöd för dig som lärare samt tips på var du kan fördjupa dig.

Handledningen och övningarna riktar sig till ett arbete med värdegrunden, historieämnet i årskurs 9 eller historia 1b på gymnasiet samt religionskunskap 1 och 2.

Du hittar lärarhandledningen här.