Mäta längd – praktisk matematik i närmiljön

Elever mäter på skolgård.

Vi, jag och Angelina Briggner, har arbetat fram ett lektionsmaterial i matematik Mäta längd. Tanken är att eleverna genom ett undersökande arbetssätt, mäta med olika mätverktyg från det informella till det formella och att skapa sina egna mätverktyg, ska få en känsla för nutida och äldre måttenheter.

Vi söker en klass, F -2, som vill hjälpa oss att testa materialet. Lektioner inne varvas med lektioner ute. Genom samarbete och de gemensamma samtalen som uppstår erfar eleverna och tillägar sig verklighetsnära erfarenheter som underlättar vid mer teoretiskt arbete.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till eva.hornblad@malmo.se

Kottar ligger på rad bredvid barn som ligger på marken.