Matematik – javisst!

matematiska figurer

Terminen är i full gång och vi kastar oss hungrigt över matematiken! Den här veckan har vi fokus på spännande resurser om och kring matematik för alla stadier. Från att väcka nyfikenhet och lust till spännande problemlösning och diskussionsuppgifter. 

Malmö delars framsida har vi fyllt på med många spännande ingångar och uppgifter i matematikens värld.

I fokus har vi en resurs som är skriven av Ulla Öberg som är pensionerad folkskollärare och didaktiker vid Lärarhögskolan i Malmö. I hennes resurs Din första matematiklektion – i åk 1” lär du som pedagog dig om barnen. Resursen fungerar även väl att använda i F-klasser.

Här möter du som pedagog barnen i en matematisk aktivitet där du lär dig om barnen med inställningen att man kommer till skolan för att lära det man inte kan – ännu! På ett lekfullt sätt används olika ord från matematikundervisningen och skapar goda förutsättningar för deras individuella lärande.

Missa inte heller den uppdaterade versionen av Ordlista mattebegrepp – översatt till olika språk” där du finner begreppsordlistor för matematik översatt till flertalet olika språk. Du finner ordet på svenska, därefter översatt till det andra språket samt en kolumn med exempel och förklaringar av begreppet på svenska. Denna resurs passar främst åk 7-9 och till viss del gymnasienivå. 

Vi hoppas att ni får en rolig matematikstart med lustfyllda övningar!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.