Svåra diskussioner i tider av osäkerhet!

Välkomna tillbaka efter sportlovet! Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan det uppstå många frågor och en hel del oro bland eleverna. För dig som lärare vill vi därför tipsa om två resurser som kan vara till stöd och hjälp för att svara på frågor och strukturera diskussioner.

Övriga resurser på framsidan har fokus på matematik och NO i undervisningen samt semmeldagen, vilket var ursprungsplanen innan omvärlden tog en ny vändning i torsdags.

Hur man kan ha svåra diskussioner med elever i tider av osäkerhet

När krig är nära eller en terroristattack inträffar kommer barnen att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. 

Varhelst det händer kan händelser skapa känslor av ångest och rädsla. Elever kan då få svårigheter att formulera sina känslor. Att då ge dem ett sammanhang att diskutera, ifrågasätta och uttrycka sig genom sina tankar och känslor hjälper dem att behandla det som har hänt i en säker miljö med en vuxen. Denna vägledning ger praktiska förslag på hur du kan strukturera diskussion, vidareutbildning och ifrågasättande vid svåra händelser.

Rädd eller beredd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram utbildningsmaterialet ”Rädd eller beredd?” som en uppföljning till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning.  

I tre avsnitt får man följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den.  I den tillhörande övningen ställs klassen inför ett tänkbart kris-scenario som går att koppla till lokala risker. Ett av övningens huvudsyften är att deltagarna ska bli stärkta i att var och en kan bidra och göra skillnad i en svår situation.

Studiestöd på modersmål i matematik (DUSM)

I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk. Mattebegreppen passar framförallt till grundskolan årskurs 7-9 men ordlistorna kan även vara användbara på gymnasienivå.

Kraft och rörelse

I detta arbetsområde med kraft och rörelse finns underlag för 5 lektioner med fokus på tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna som utgår från lek- och rörelseaktiviteter vid bland annat gungor och rutschkanor. Förmågor som tränas är att kommunicera i frågor som handlar om teknik, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier.

Vatten, blandningar och lösningar

Under arbetet med vatten kommer kan ni under fem lektioner lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt övergångarna mellan dem. Det vill säga förångning, kondensering, smältning och stelning. Ni kommer också att lära om lösningar och blandningar och hur man kan separera deras beståndsdelarna genom avdunstning och filtrering. Förmågor som tränas är att kommunicera i frågor som handlar om miljö, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier.

Fettisdagen – vad heter bullen egentligen?

Den här veckan är det ju även den så kallade fettisdagen. Därför avslutar vi med en liten resurs om denna bulle med så många namn. Var kommer semlan ifrån och när får man äta den? Denna resurs tacklar dessa frågor och ger dig som lärare en möjlighet att på ett roligt sätt fördjupa elevernas kunskaper om fastans betydelse inom kristendomen och hur den påverkat vår kultur. 

Vi tackar alla Malmös lärare för att ni finns för eleverna – tillsammans hjälps vi åt!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.