Matematik på Malmö delar!

En griffeltavla och matteformler

Nu är det mattevecka på Malmö delar. Vi har samlat resurser kring matematik som passar både yngre och äldre elever. Välkomna att botanisera bland resurser kring kombinatorik, andragradsekvationer, addition, subtraktion och multiplikation!

Kombinatorik – på hur många sätt kan glassen se ut?

Syftet med detta arbetsområde är att bygga upp elevens förståelse för kombinatorik. Tack vare förklarande YouTube-videos kan motiverade elever tillägna sig kunskaper om kombinationer och permutationer på en hög nivå och dessutom få en förståelse för det matematiska språk som används inom kombinatoriken. Passar från åk 6 till och med gymnasiet.

Andragradsfunktioner – diskussionsuppgifter

I Matematik 2a är andragradsfunktioner en central del av kursen. Denna uppgift kan användas både för att testa elevernas begrepps- och metodförmåga och för att de ska öva på att resonera och kommunicera matematik till varandra. Resursen innehåller påståenden som grund till diskussion och övning. 

Kartläggning – hitta matematiken

 “Hitta matematiken” består av olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen. “Hitta matematiken” ger läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik.  

Negativa och positiva tal – addition och subtraktion

Det här arbetsområdet har som mål att skapa förståelse för addition och subtraktion med negativa tal. Plus- och minustecknets olika betydelser tas upp först som följs av introduktion av negativa och positiva tal samt tallinjen och därefter räknesätten.

Multiplikationsträning

Byggd på metoden som ibland kallas Multiplikationstabellen på fem veckor presenteras här YouTube-filmer som kan användas såväl för att träna som att utvärdera tabellkunskap. Träning inleds med att öva på steg 1 med 5 sekunders betänketid. När detta fungerar förkortas betänketiden till 3 sekunder och slutligen 2 sekunder, då de i steget ingående tabellerna kan betraktas som automatiserade.

Vi räknar med en trevlig vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.