Matematikvecka på Malmö delar

Pi och ett imaginärt tal som skämtar

”Vet du varför det är så kallt i tomma mängden? – För att det inte finns några element där.” Det finns en hel mängd intressanta sätt att närma sig matematiken och den här veckan tipsar vi om några av dem. För att förstå det inledande skämtet måste man kanske ha läst “matematik 5” men ni som undervisar förstår säkerligen poängen.

Geometri för årskurs 1 – Matematik

Arbetsområdets syfte är att  undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Arbetsområdet rymmer flertalet kooperativa strukturer och har underlag för 6 lektioner.

Matematiska lathundar

Ta del av elva olika lathundar inom fem olika matematiska områden. En lathund kan exempelvis användas av en nybörjare som behöver komma igång eller någon som behöver påminna sig om vilka steg som ska göras i vilken ordning. Lathundarnas primära syftet är att minimera den informationsmängd som behövs för att utföra en specifik uppgift inom matematik.  

Kartläggning – Hitta matematiken 

“Hitta matematiken” består av olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen. “Hitta matematiken” ger läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik.

Kombinatorik – På hur många sätt kan glassen se ut? 

Syftet med detta arbetsområde är att bygga upp elevens förståelse för kombinatorik. Tack vare förklarande YouTube-videos kan motiverade elever tillägna sig kunskaper om kombinationer och permutationer på en hög nivå och dessutom få en förståelse för det matematiska språk som används inom kombinatoriken.

Missa inte heller ett annorlunda sätt att lära in matematik nämligen genom Dansmatte – lägesord och likhetstecknets betydelse eller Negativa och positiva tal – addition och subtraktion. Dessutom infaller samernas nationaldag denna måndag och för att lära mer om detta tipsar vi om Samer och samiska.

Vi önskar er en fin februarivecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.