Maten i pedagogiken och pedagogiken i maten

Flicka med tröja där det står smart mat.

I december skrev Sydsvenskan att Malmö vill bli bäst i världen på skolmat och berättade om den nya visionen ”Öppna kök”. Vad händer då i Malmös förskolor? Hur jobbar kommunen mot förskolorna?

När jag träffade och inspirerades av Simon Giles, kock på Hästhagens förskola, sade han:

– Malmö kommun gör mycket som är bra för förskole- och skolmaten. Kommunen anordnar bland annat kurser och inspirerar. Och jag är glad att Malmö kommun är långt fram i miljöprocessen.

All mat ekologisk 2020

Kvinna framför gröna växter.
Gunilla Andersson, miljöförvaltningen Malmö.

miljöförvaltningen finns ett team bestående av Gunilla Andersson och tre av hennes kollegor. De arbetar för att höja matkvaliteten och att all mat som serveras i Malmös skolor och förskolor ska vara ekologisk 2020. Dessutom ska klimatutsläppen sänkas.

– I Malmös skolor är 53% av maten ekologisk och i förskolorna 39%. Det har ökat från 34% i förskolorna utan någon jättestor kostnadsökning. På vissa förskolor har det inte varit någon kostnadsökning alls, berättar Gunilla.

Malmö skolrestauranger ligger under serviceförvaltningen. De står ungefär för en tredjedel av kostnaderna och 50% av måltiderna. Gunilla jobbar väldigt mycket med förskolan.

Inspirera och förändra

– Vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt, med inspiration och strategiska strukturella förändringar, säger Gunilla och fortsätter:

– Kortsiktigt vill vi inspirera och utbilda. Vi anordnar kurser bl.a. i vegetarisk matlagning, utomhustillagning och mellanmål.

– Vårt långsiktiga arbete innebär bl.a. att vi tittar på anvisningarna för att bygga välutrustade tillagningskök. Vi försöker också hitta vägar att med enkla metoder förändra mottagningskök till tillagningskök, säger Gunilla.

– Det finns också ett nätverk bland kockarna i Malmös förskolor, bland annat för att de ska få erfarenhetsutbyte.

Varför viktigt med bra mat?

– Barnen ska orka tillgodogöra sig undervisningen. Sverige och Finland är de enda två länderna i världen där det serveras kostnadsfri skattefinansierad skolmat i grundskolan till alla. Dessutom är det lagstadgat i Sverige, i den nya skollagen, att maten ska vara näringsriktig, säger Gunilla.

Involvera pedagoger 

Gunilla berättar att nästa steg är kurser som även involverar pedagoger.

– Vi har utbildat 40-50 kockar, men vi kommer inte så mycket längre utan att involvera pedagogerna. Maten är ett fantastiskt verktyg i pedagogiken. Det kan handla om pedagogens roll vid matbordet. Och det går att involvera mat i alla skolans ämnen. Vi tror på att hitta pedagogiken i maten och maten i pedagogiken.

– Just nu är vi ute och träffar pedagoger. Vi är bland annat med på arbetsplatsträffar och kompetensutvecklingsdagar.

S.M.A.R.T

Gunilla och hennes kollegor arbetar med att sprida konceptet ”S.M.A.R.T”. Det är ett förslag på hur du kan äta för att både kroppen och miljön ska må bra. Miljöförvaltningen har också gett ut boken ”Smart Mat – för små och stora magar”.

S = Större andel vegetablilier
M = Mindre andel ”tomma kalorier” och Minska svinnet
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt

Läs gärna mer

”S.M.A.R.T” – Folkhälsoguiden

Hållbar mat i Malmö stad

Mat som pedagogiskt verktyg – Kurs för pedagoger och förskolechefer

Smart mat för små och stora magar

Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad

Blogg: Den hållbara måltiden