Med Öresund som klassrum

Spann full av alger.

Om man ska arbeta med ökad förståelse för havet och havets invånare krävs det att man bekantar sig med vad som finns i havet och vad som ska finnas i havet. Snart kommer det två nya lektionspaket som kan ge stöd i detta. Vill du vara med och diskutera innehållet? Det finns möjlighet att göra detta i december.

I samarbete med Marint Kunskapscenter i Malmö, Skolan på Ön och Kryddgårdsskolan arbetar Pedagogisk Inspiration just nu fram två nya lektionspaket som vänder sig till årskurs 2-3 och 7-9.

För lågstadiet handlar det om att bli bekant med vad som lever och växter i Öresund. Tillsammans förbereder sig eleverna i skolan genom att titta på var vatten finns på vår planet och att alla hav hänger samman, att det är ett hav. Arbetet fortsätter sedan i närområdet om vem som lever i Öresund, växter och djur. Via Marint kunskapscenter kommer det att vara möjligt att låna utrustning för undersökningar vid strandkanten. Här finns håvar, vattenkikare, spannar, vita tråg, förstoringsglas, luppar, skrivplattor och nyckelkaran ”Smådjur i saltvatten”. För att ytterligare tydliggöra hur och vad man ska göra vid strandkanten finns det tre instruktionsfilmer.

För högstadiet ligger fokus på mikroplaster i havet. Eleverna börjar med att titta på plastanvändningen hemma och i skolan för att sedan titta på om det finns alternativa material, hur plast kan tas hand om i avfallshierarkin och vad som händer med den plast som hamnar utanför avfallshierarkin. Här tittar eleverna närmare på vad som kan hittas längs Malmös kustlinje.

Trappa med hur avfall hanteras.
Avfallshierarkin hämtad från SYSAV.se, https://www.sysav.se/skola/elever/Avfallstrappan/Forebyggande-elever/

 

Vill du vara med och diskutera hur man kan arbeta i skolan kring mål 14 med utgångspunkt från dessa två lektionspaket? I december kan du delta i det särskilda programmet för lärare i grundskolan och personal i förskolan i samband med konferensen Ocean Literacy in coastal cities den 6 december.Programmet sträcker sig över en halvdag och är kostnadsfritt.

Program – Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
8.30-9.15 Introduktion till mål 14 och vår planet av Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter
9.15-9.30 Fika
9.30-11.30 Workshops: Hur kan vi jobba med mål 14 i praktiken? Uppdelat i grupper för förskola, grundskola och gymnasieskola.

Anmälan till detta pass görs här.

OBS! Enbart för dig som jobbar i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Vill du även delta i konferensen Ocean Literacy in coastal cities görs en separat anmälan här.

Globala målet 14 Hav och marina resurser.