Med staden som utgångspunkt – 1600-talet: Malmö blir svenskt

Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv
Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv

Att skapa sig inre bilder av hur det såg ut på 1600-talet i en tid av krig och annat elände är svårt. Detta är en tid då Malmö pendlar mellan att vara danskt och svenskt. Malmös historia är stundtals den svenska historien, men i andra stunder dansk. Vi behövde skriva vårt eget material. Jag och Sara Otthén, förstelärare på Kryddgårdsskolan, har gemensamt arbetat fram ett lektionsmaterial som bygger på källor. Till vår hjälp har vi haft Stadsarkivet och Malmö museer. 

Under vårterminen har årskurs 6A och 6B på Kryddgårdsskolan hjälpt till att formulera och påverka vad för sorts material och frågeställningar som gör att eleverna kan bygga sina egna historiska referensramar och skapa förståelse för 1600-talet. Genom olika typer av källor, byggnader, kartor, målningar, skrifter och fynd, lärde eleverna känna sin lokalhistoria. Många av eleverna tyckte historieskrivningen blev mer på riktigt när de kunde koppla det som de tolkat och diskuterat i klassrummet till fysiska platser i staden.

Den 19 oktober eller den 26 oktober finns det möjligheter för pedagoger i Malmö Stad att träffas, ta del av och diskutera materialet, men även ta del av hur Malmö museer kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen. Anmälan sker via Pedagog Malmös Kalendarium.

Lektionsmaterialet innehåller pedagogisk planering, lärarhandledning och övningar och finns att hitta hämta här:  1600-talet – Malmö blir svenskt.

Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv
Gravyren föreställer det stora sjöslaget i Öresund, 1658, mellan den svenska och holländska flottan. I bildens mitt är ett tjugotal fartyg inblandade i strid. I bakgrunden ser man den danska kusten med Helsingör och Kronborg slott. Avfotograferad av Vladimira Tabáková / Malmö Museer