Med staden som utgångspunkt – 1700-talet : Nya möjligheter för Malmö

Staty av man med hög hatt.

Nu har 7-8 NO på Kryddgårdsskolan testat lektionsmaterialet 1700-tal Nya möjligheter för Malmö. Så mycket vi och eleverna har lärt oss om Malmö. Jag och Annica Trenneman, förstelärare på Kryddgårdsskolan, har gemensamt arbetat fram ett lektionsmaterial som har autentiska källor som grund. Vi har tagit avstamp i det som ofta uppfattas som ett svårbearbetat område för lärare, att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Vi har använt oss av de fysiska platserna  i staden som källor och kopplat ihop dem med skriftliga källor. För att få fram relevanta källor till undervisningen har vi haft stor hjälp av Stadsarkivet och Malmö museer. Genom att använda Malmö stads fysiska platser som källor i kombination med skriftliga källor och illustrationer tar vi  del av människors berättelser. Vi har också fått hjälp av Roger Johansson, forskningsledare på Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö högskola.

Den 25 oktober finns det möjligheter för pedagoger i Malmö Stad att träffas, ta del av och diskutera materialet, men även ta del av hur Stadsarkivet kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen. Anmälan sker via Pedagog Malmös Kalendarium.

Lektionsmaterialet innehåller pedagogisk planering, lärarhandledning och övningar och finns att hitta hämta här:  1700-tal Nya möjligheter för Malmö.

 

Vy över centrala Malmö.