Mellanhedsskolans hälsodagar

Skärmdumpar från tidningars hemsidor.
Under senaste hälsodagen kom media och besökte oss!

På Mellanhedsskolan har vi 3-4 hälsodagar per termin. Eleverna ser fram emot dagarna och det skapar en härlig vi-känsla! Jag tänkte därför berätta om några exempel på hälsodagar som vi har haft och hur vi har strukturerat upp dem.

Hälsodagarna har olika fokus och ska bidra till att vi mår bättre, fysiskt och mentalt. Under dagarna delas det ut frukt till alla. Det är hälsogruppen på skolan som planerar hälsodagarna. I hälsogruppen sitter kurator, fritidspedagog, elevkoordinator, lärare, specialpedagog och skolsköterska. Vi i hälsogruppen ses ungefär en gång i månaden för att planera kommande hälsodagar men också hur vi kan genomsyra den dagliga verksamheten.

En utav hälsodagarna under läsåret har haft tema ”kärlek och vänskap”. Hälsogruppen erbjöd då förslag på aktiviteter som klasserna kunde arbeta med utifrån sina förutsättningar och behov men man kunde också hitta på egna. En aktivitet som vi erbjöd var ett digitalt brädspel som klasserna kunde göra tillsammans. Spela gärna spelet här om ni är intresserade: https://view.genial.ly/6008675ae444040cf81a3baa Vi hade även samarbete med biblioteksgruppen på skolan som hade en tävling i att skapa passande bokmärken på temat.

Häromveckan hade vi ännu en hälsodag där vi dansade den virala succén Jerusalema-dansen. Hela skolan, elever och personal, hade i två månader övat på dansen och danscoacher hade utsetts i varje klass. Sydsvenskan, Skånska dagbladet och Sveriges radio var där och filmade oss. En dag våra elever sent kommer att glömma! Hälsodagen kombinerade vi med att hissa vår nyinköpta regnbågsflagga och ha regnbågstema. Till detta tog vi hjälp av regnbågsgruppen på skolan. Klasserna fick i uppdrag att tillverka regnbågsglasögon och analysera undervisningen utifrån ett genusperspektiv. Klass 1-3D på grundsärskolan analyserade t.ex. en skönlitterär bok och åk 4 valde att analysera SO-läromedel och blev förbluffade över den stora skillnaden mellan antalet killar och tjejer i böckerna. I flera av läromedlen kunde eleverna räkna till 50 tjejer jämfört med 170 killar!

Regnbågsflaggan

Brukar ni ha kontinuerliga temadagar på era skolor också? När pandemin är över kanske vi kan ha temadagar tillsammans? Skolor emellan? Så häftigt det hade varit!