Michael Blaesild – Karaktärsmatematik, hur gör vi?

Marknadsföring för seminariet

Michael Blaesild är yrkeslärare på Mölledalsgymnasiet som tillsammans med Elisabet Belander, matematiklärare på KomVux, utfört en studie i att kombinera byggämnen med matematik. Syftet med projektet är att få en ökad måluppfyllelse i matematik på byggprogrammet. Samt att påvisa och lyfta kursplanens skrivningar i matematik och byggämnena. Frågor som, hur kan vi synliggöra lärandet, få elever att fundera, meningsfulla diskussioner, lära av varandra, se samband, sätta i sitt sammanhang är frågor som Michael vill belysa på sin workshop/seminarium. Detta samtal med er kommer att handla om hur vi gick till väga för att komma i gång, förberedelser och hur projektet implementerades i elevgruppen samt hur studien resulterade i karaktärsmatematik KaMa.

Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går av stapeln den 29 september och du ser Michael på Malmö latinskola kl. 10.30-12.00 och 15.00-16.30.