Ministerbesök och modala verb

Bild av artikel ur Metro.

Ny termin och nya utmaningar, och här om veckan hade vi besök av självaste ministern för idrott och kultur, Lena Adelsohn Liljeroth! Ministern var i Malmö för att se hur vi i skolan arbetar med läsförståelse, och det var roligt att kunna presentera Kroksbäcksskolans satsning på genrepedagogik, där det yttersta målet är att kunna ta in och förstå syfte och budskap för olika typer av texter. Ministern fick veta vad genrepedagogik innebär genom diskussion med rektorer, lärare och elever. Lena besökte också våra femmor som just nu arbetar med argumenterande text och modala verb tillsammans med sina lärare Robert och Fredrik.

Bild av artikel ur Metro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Metro

”Modalitet är en viktig språklig resurs för att visa hur öppen man är för andras åsikter och ställningstagande och för att visa graden av säkerhet, vanlighet, nödvändighet/förpliktelse och villighet” (Johansson/Sundell-Ring, 2012) Detta är naturligtvis av största vikt i en argumentation. Modalitet uttrycks oftast med modala hjälpverb, och det var just det som femmorna övade på under ministerns klassrumsbesök, dvs nyanser i språket. Exempel:

– Vilket av orden ”bör”, ”måste” eller ”ska” passar bäst i den här meningen?

– Ska vi använda ordet ”ofta”, ”vanligtvis” eller ”alltid” i det här sammanhanget?

Affisch med lista över språkliga drag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa vecka har vi terminens andra studiecirkel kring boken ”Låt språket bära”, och då ska pedagogerna få diskutera hur arbetet i klassrummen gått med den argumenterande genren.