Mötesplatser – där pedagoger delar och lär tillsammans!

Stolar bildar halvcirkel.

Pedagoger som vi möter önskar ofta praktiska råd kring hur de kan utveckla sin undervisning. De vill veta hur de kan omsätta teorin till sin egen praktik och hur andra gör för att lyckas med det. Vår erfarenhet är att det finns väldigt mycket kompetens och många goda exempel runt om på våra skolor. Ett sätt att sprida detta är att skapa mötesplatser där man kan träffas för att utbyta erfarenheter, diskutera dilemman och få ny näring till sin egen praktik. Mötesplatserna kan vara digitala, t ex i form av Google+ grupper eller fysiska.

 

Under hösten bjuder Pedagogisk Inspiration in till ett antal mötesplatser. Dessa mötesplatser har olika målgrupper och innehåll men alla med samma syfte nämligen att skapa ett forum för pedagoger att utvecklas tillsammans i ett kollegialt lärande. Tanken är också att den kunskap som sprids på mötesplatserna sedan på olika sätt ska spridas vidare till andra kollegor på skolan.

 

Vi språkutvecklare erbjuder följande mötesplatser:

  • Förstelärare som har ett språkutvecklande uppdrag på sin skola.
  • Alla pedagoger (oavsett ämne) som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever.
  • Pedagoger som arbetar med ASL i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Mer om innehåll och datum för träffarna hittar du i Pedagog Malmös kalendarium där du också anmäler dig.

 

Hoppas att vi möts!
Språkutvecklarna på PI