Mötesplatser med språkfokus

Färgglada pratbubblor från tecknade gubbar.

Pedagoger som vi möter önskar ofta praktiska råd kring hur de kan utveckla sin undervisning. De vill veta hur de kan omsätta teorin till sin egen praktik och hur andra gör för att lyckas med det.

Vår erfarenhet är att det finns väldigt mycket kompetens och många goda exempel runt om på våra skolor. Ett sätt att sprida detta är att skapa mötesplatser där man kan träffas för att utbyta erfarenheter, diskutera dilemman och få ny näring till sin egen praktik. 

Under hösten bjuder Pedagogisk Inspiration in till tre olika mötesplatser. Mötesplatserna har olika målgrupper och innehåll men alla med samma syfte nämligen att skapa ett forum för pedagoger att utvecklas tillsammans i ett kollegialt lärande. Tanken är också att den kunskap som sprids på mötesplatserna sedan på olika sätt ska spridas vidare till andra kollegor på skolan. 

Följande mötesplatser är aktuella i höst:

Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutveckling

29/8 Tema: Rollen som förstelärare i SKA-arbetet, Gäster är Ulrika Wirgin och Nina Svensson från Rörsjöskolan-Zenith

1/10 Tema: Rollen som förstelärare – kollegial handledning

15/11 Tema: Skönlitteratur  Gäst är förstelärare Jenny Edvardsson. Läs mer på jennypawendes.blogspot.com 

Mötesplats för pedagoger som arbetar med flerspråkiga  och nyanlända elever

5/9 Tema: Förberedelseklass, Gäst är Sandra Mannsdorff, förstelärare på Blankebäckskolan

15/10 Tema: Studiehandledning, Gäst är Roza Risteska, förstelärare på Språkcentralen

12/11  Tema: Muntlig stöttning

Mötesplats för pedagoger som arbetar med tidig läs- och skrivutveckling

17/9  Tema: Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för årskurs 1-3

25/10  Tema: Högläsningens betydelse

26/11  Tema: Läs- och skrivutveckling med digitala hjälpmedel

 

Mötesplatserna hålls på Pedagogisk Inspiration, Rönnblomsgatan 6a och varje träff är mellan kl.14.30 coh 16.30.

Anmälan görs i Pedagog Malmös kalender https://pedagog.malmo.se/kalender/  till varje enskild träff.

Varmt välkomna!