Musiken stärker på Malmös förskolor

Fyra bar trummar och ser glada ut.

Hur kan förskolan stärka alla barns lärande, möta olika behov, utgå från intresse och öka deras delaktighet, inflytande samt förmåga att kommunicera och uttrycka sig? Ett svar kan vara genom musik.

Musiken Stärker är ett pilotprojekt inom förskoleförvaltningen under läsåret 2016/2017, finansierat med stöd av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Projektet har fokus på hur musik kan stärka varje barns lärande, påverka delaktighet och inflytande samt öka deras förmåga att kommunicera och uttrycka sig.

Möt barn och pedagoger på Maryhills, Almens– och Änggårdens allergiförskola, utvecklingspedagoger inom förvaltningen samt projektstödjare som visar på, och berättar om, hur projektet hittills har gjort avtryck i verksamheten.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Läs också om hur musiken stärker verksamheten på Gläntans förskola.

(reds anm; Åsa, medverkande musiker har tyvärr fått fel namn i filmen. Hon heter Åsa Håkansson och inte Henriksson)