Någon kanske kallar det för fantasi och så får det gärna vara!

Mask delad på mitten.

Varför ska vi läsa skönlitteratur? Professor Judith A. Langer argumenterar väldigt övertygande i sin bok Litterära föreställningsvärldar. Hon skriver: ”Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och hur världen skulle kunna se ut.” Smaka på orden och tänk vilka oanade möjligheter som ryms i tanken på att kunna omdefiniera oss.

Varför ska vi läsa skönlitteratur för barnen och varför ska vi samtala med barnen om det som vi läser för dem? Judith A. Langers argument passar naturligtvis väldigt bra även där. I litteraturen har barnet en möjlighet att få spegla sig själv, men också att få se vilka möjligheter det finns att bli, att omdefiniera sig. Tänk till exempel på Gittans möte med gråvargarna i Pija Lindenbaums bok. I bokens början definieras Gittan som ”en sån som inte klättrar på tak.” På bokens sista sida står hon triumfatoriskt på lekstugans tak. Någonting har hänt. Att ha ett samtal om detta är att ge förutsättningar att utforska både sig själv och andra.

Men om förutsättningarna ska finnas måste det finnas möjlighet att få möta sig själv i litteraturen. Vilka är det som representeras i förskolans böcker. Gulliga flickor och busiga pojkar är fortfarande ganska vanliga stereotyper i litteraturen. Det är även spännande att studera vilka som tillåts vara centralgestalter eller bifigurer i böckerna. Vilka yrken är representerade och av vem? Hur och var bor personerna i boken? Vilka högtider presenteras? Vem är det som tillåts att bli bekräftad och speglad i böckerna? Det är när alla kan utforska sig själva, när alla kan finna sin spegelbild, när alla kan få möjlighet att definiera och omdefiniera sig som litteraturen spelar en viktig roll. Det är då vi kan få syn på hur världen skulle kunna se ut och vem jag skulle kunna vara i den världen. Någon kanske kallar det för fantasi och så får det gärna vara!