Nätbaserad undervisning – Tygelsjöskolan förbereder sig

Rektor håller presentation vid projicerad bild.

På onsdagens konferenstid höll rektor Francesca Eklund på Tygelsjöskolan ett förberedande möte med den pedagogiska personalen om nätbaserad undervisning. Hon hade bjudit in oss från Utvecklingsavdelningen för att vi skulle lyssna in personalen och agera som ett stöd i de frågor som eventuellt skulle komma upp.

Personalen använde sig av webbplatsen Nätbaserad undervisning och diskuterade strukturen för sammanhållen digital pedagogisk lärmiljö. Sedan gick Francesca igenom de olika checklistorna för skolledning, pedagog och Chromebook steg för steg. Francesca kollade av de olika punkterna tillsammans med personalen och gick noggrant igenom så att alla är förberedda på nätbaserad undervisning. På frågan om varför Francesca valde att ägna konferenstiden åt att förbereda skolan inför nätbaserad undervisning svarade hon:

– Jag måste balansera detta mot att det inte är taget något beslut kring fjärr- och distansundervisning. Den situation som nu råder är ny för oss alla. På grund av Covid-19 har vi hamnat i ett läge, som vi inte har befunnit oss i tidigare. Malmö stad har kommit långt i sitt digitaliseringsarbete. Det är en bra grund att stå på om ett beslut skulle behöva tas om nätbaserad undervisning. Det är en verklighet som redan har krupit nära. Hon fortsätter engagerat:

– Jag vill att mina pedagoger skulle få en möjlighet att utan tidspress hjälpa till att gå igenom vad vi behöver tänka på i det läget om ett beslut skulle tas. Jag som skolledare behöver pedagogernas hjälp. Det är de som utformar undervisning, använder verktygen och har kunskap om vad vi behöver tänka på tillsammans med skolans IT-pedagog.

Mötet avslutades med en diskussion om att vi alla gör så gott vi kan. Det är utmanande tider och vi behöver använda både hjärna och hjärta. Vi behöver tänka utifrån ett elevperspektiv och ge våra elever ett fullgott stöd. Det viktiga är att undervisningsmaterial läggs ut på Classroom så att elever vet vad som ska göras. Vi behöver också säkerställa att vårdnadshavare får tydlig information genom InfoMentor.

Peter Rosenqvist, verksamhetsnära IT-pedagog och Martina Soomro, Utvecklingssekreterare med inriktning IKT-pedagogik