”Ni är inte bara den största Sfi-skolan i Sverige, utan också den bästa. Tack till er alla!”

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Sfi Komvux Malmö fick besök av Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, och Juan-Tadeo Espitia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De ville personligen tacka Sfi-ledningen och all personal för insatserna i samband med Sfi-krisen 2018, som ledde till att Malmö stad inte genomförde någon ny Sfi-upphandling. Året som gått har präglats av ett intensivt arbete med att ta emot ett par tusen elever extra i den kommunala Sfi-undervisningen.

– Ni är inte bara den största Sfi-skolan i Sverige, utan också den bästa. Tack till er alla! Vi är så stolta och nöjda, och vi ville komma hit och säga det, sa det båda politikerna.

Yerk Liveröd föreläser.
Sfi-rektor Yerk Liveröd hälsade alla välkomna.
Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
Sfi-rektor Josephine Herslow redogjorde för Sfi-situationen i Malmö före och efter krisen.

Syftet med besöket var också att politikerna ville fånga upp Sfi-personalens tankar och synpunkter. Här är några av frågorna som ställdes:

Vilka Sfi-planer har styret i Malmö efter senaste val?

– Vi är otroligt glada att vi fick ihop styret med en gemensam punktlista med liberalerna. Vi fokuserar på det som förenar oss och har samsyn om att satsa på Sfi-verksamhet och vuxenutbildning. 

Hur kan vi få bättre och snabbare Sfi?

– Vi måste skräddarsy och möta behoven. Verkligheten förändras hela tiden med olika målgrupper. Vi får jobba nytt och annorlunda efter de behov som uppstår.

Framtiden för Sfi –  blir det ny upphandling?

– Om jag får bestämma – nej! Det finns inte i planen nu. Men det politiska läget kan förändras, det finns inga garantier, svarade Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Just nu utreder vi vad som gick fel i uppföljningen av avtal med de externa Sfi-anordnarna och får dra lärdom av det, svarade Juan-Tadeo Espitia.

Man och kvinna föreläser.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, och Juan-Tadeo Espitia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, svarade på personalens frågor.

Hur ser politikerna på kompetensutveckling för Sfi-lärare:

– Full behörighet ska prioriteras – det är förvaltningens strategi, svarade de båda.

– Vi har 86 procent behöriga lärare i dagsläget och 91 procent inom kort, när några av våra lärare är klara med sin utbildning, påpekade Sfi-rektor Yerk Liveröd.

En del av våra elever har andra insatser utöver Sfi-studierna, t ex några veckors praktik som bland annat Af anordnar. Det krockar ofta med studierna och elever tappar värdefull tid på Sfi. Varför detta?

– Jag blir förvånad när jag hör detta. Vi tar med oss frågan till förvaltningscheferna, svarade Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Framtiden för vår Sfi när det gäller lokaliteter – vart är vi på väg?

– Vi måste använda våra lokaler maximalt och göra anpassningar väldigt snabbt efter svängande behov och tvära kast. Malmö är en av de städer i Europa som växer allra snabbast 40 procent av befolkningen är yngre än 29 år. 2018 fick vi bygga ut förskolan med 5 000 platser och 2026 sker en ökning med 40 procent på gymnasieskolan – för att nämna några exempel. Vi tittar på lokalfrågorna hela tiden

Planer på yrkesinriktad Sfi i Malmö?

– Ja, det är en vilja vi har. Vi måste hitta snabbare vägar till egenförsörjning. Yrkesinriktning kan ske på många olika sätt, det gäller att hitta den bästa lösningen. Skolledningen här på Sfi diskuterar detta, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh.