Nobeldagen på förskolan

Plastbytta med småpryttlar i.

Nobeldagen är något som uppmärksammas i Sverige och även i övriga världen. Det är första gången som vi nu på förskolan Balder uppmärksammar dagen. Det är mycket tack vare Amina, förskolläraren som kom till Balder i augusti månad. Amina har arbetat med Nobeldagen i sin förra förskola.

Undervisning i förskolan

Begreppet undervisning har förts in i förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18. I del ett av Lpfö 18 står det under rubriken Förskolans uppdrag: ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.”

Att prata om Alfred Nobel och det som han gjorde var ett gyllene tillfälle till undervisning. Barnen har fått möjlighet att lära sig om Alfred Nobel och vem han var.
När pedagogen berättade att han levde för nästan 200 år sedan, sa ett barn att han måste vara död nu. Barnet berättade om att hens farfar dog och att de fick sprida hans aska i havet. Och det är just det som är det intressanta med barnen och undervisningen i förskolan, man börjar någonstans men ingen vet var det kommer att sluta.
På förskolan Balder har pedagogerna förberett bilder av Alfred Nobel samt av det som han var känd för. De förberedde även bilder av kungafamiljen eftersom det är kungen som delar ut nobelpriset. Det som var mest intressant för barnen var att Alfred Nobel var en uppfinnare. Vad gör en uppfinnare? Är det samma sak som att göra ett experiment?
Varje tisdag har Balder uteaktiviteter på gården. Under uteaktiviteter samlas barn och pedagoger från hela huset. Idag har pedagogerna förberett två olika sorters experiment. Barnen har testat vad som flyter och vad som sjunker. De har även fångat luft i påsar.

Plastbytta med småpryttlar i.
När man är tillsammans med barnen, undersöker något och därefter får tillfälle att ställa frågor och även låta barnen få prova, skapar man erfarenhet, vilket i sin tur gör att fakta blir mer meningsfullt.

Alla barn har även fått ett pris, en medalj med Alfred Nobels bild på.