Nordisk Skolledarkongress

Mässhall med minglande människor.
Vi har haft två spännande dagar i Göteborg tillsammans med 1500 skolledare, lärare och några politiker. Det var många intressanta föreläsningar och diskussioner som gav upphov till nya tankar och idéer eller som i Anthony S. Bryks, en av föreläsarna, uttryckte det - Att bli bättre på att bli bättre (Learning to improve).

Hållbart ledarskap

Alla föreläsningar och aktiviteter satte skolledarskapet i centrum. Ett genomgående tema var att leda i en föränderlig värld mot ett långsiktigt, hållbart mål. Man lyfte bl.a. upp att ledarskapet kräver en pedagogisk insikt, organisatorisk kunskap och förmågan att skapa goda relationer.

Det dubbla huvudmannaskapet

Efter Gustav Fridolins inledningstal om regeringens arbete för att skapa en jämlik kunskapsskolan och ett hållbart skolsystem följde en intressant debatt om det dubbla huvudmannaskapet. En av deltagarna var Katrin Stjernfeldt Jammeh som lyfte fram hur vi i Malmö har fokus på de nationella målen när vi skapar förutsättningar för varje elev att växa. Att skapa en likvärdig skola för alla elever lyftes fram som en av Sveriges största utmaningar.

Så möter norden framtidens utmaningar

I en paneldiskussion diskuterade representanter från Norge, Finland och Sverige hur respektive land hanterar skolans utveckling utifrån OECDs mätningar och uppfattningen om respektive skolsystem. Tormod Korpås från Norge avslutade med orden – Alla kommer att få den skola som OECD vill ha om vi inte problematiserar vad det är för skola vi vill ha.

Inspirerande föreläsningar

Vi fick också ta del av Förskolechefens komplexa uppdrag (Bim Riddersporre), Skolans digitalisering kräver förändrat ledarskap (Linda Mannila, Annika Aguéli Genlott), Nudging (Ida Lemoine), Hur vi skapar framgångsrika skolor (Maria Jarl) och mycket mer. Jesper Rönnblad gav en humoristisk lektion om hur vi handskas med problemlösning – the science way och vi lämnade första dagen med ett tänkvärt leende på läpparna.

Eva Hamilton, fd vd för SVT, gav en tänkvärd omvärldsanalys som hon kopplade till gott ledarskap där slutklämmen var att en bra chef är snäll men inte rädd!