Nu är det bannemej körigt – eller – hur leder man en stressad och pressad organisation?

Kvinna med bekymrad panna och huvudet vilandes i händerna tittar in i bärbar dator framför sig.

Vi organisationspsykologer möter många chefer och medarbetare runt om i Malmö som har det pressat nu. Corona har haft en stor påverkan, i tillägg till att ”det är den tiden på terminen”. Många upplever att de går på knäna. Frånvaron är hög på många ställen, och de som är kvar får det väldigt slitigt. De som går hem gör det ofta med skuldkänslor gentemot kollegor. Vad kan du som chef göra? Vad kan du säga? Hur ska du leda?

Till att börja med får vi titta på vad stress gör med oss. Stress, press och kris leder till att fokus förändras och att tidsperspektivet blir allt kortare. Vi får tunnelseende på allt som måste göras. Ens beteenden börjar allt mer gå på autopilot, man reagerar mer än agerar (långsiktigt). Här behöver du som chef stanna upp och fundera kring – hur påverkar mina autopilotbeteenden mina medarbetare? Blir de lugnare av dem? Känner de sig stöttade?

En mer långvarig situation av stress startar överlevnadsprogrammen i dig, samtidigt som du själv blir allt mindre medveten om det. Detta är bra, om vi till exempel ska springa från en tiger. Dumt att sätta sig på sten och fundera just då. Men vi är som bekant inte byggda för dagens högteknologiska samhälle, våra kroppar och hjärnor är designade för helt andra faror vilket får stora konsekvenser för oss idag. En hjärna på högvarv har svårt att få överblick – vi måste stanna upp. Ta hjälp av varandra, se till att ni stannar upp. (STANNA UPP)

Whiteboards är bra för att skapa överblick, skapa en bild av hur läget är och vilka processer ni har igång. Se också till att ni stämmer av med varandra hur era möten har varit. Stöttar ni varandra eller har ni varit irriterade mot varandra? (STRUKTUR)

En annan lite märklig effekt av stress är det något dubbla fenomenet att tidsperspektivet blir väldigt kort – samtidigt som det känns som att ”det här kommer aldrig ta slut”. Du som ledare behöver dels stanna upp och vara närvarande för att dina medarbetare ska känna sig sedda och hörda. Förmedla att du förstår att läget är pressat och att du vet att de kämpar. Fråga om de behöver sätta sig ner för att få hjälp med prioritering, kanske finns något ni kan göra åt situationen? (PRIORITERA)

Och på tal om konkret hjälp, utmattning är alltid kopplat till svårigheter i att dra gränser. Hjälp dina medarbetare att dra gränser, säger nej, lämna jobbet på jobbet och inte arbeta hemifrån. Här sätter du själv standarden – mailar du på kvällar och helger? (GRÄNSER)

Som chef kan det kännas som att man måste lösa alla problem man får höra (och kanske därmed drar sig för att fråga). Men många gånger vill folk bara få känna att deras chef vet om att de har det körigt, för att sen få lösa problemen själva. Ovissheten som kommer av pandemin kan också öka på stressen och inte heller där förväntas du ha svaren om framtiden. Det kan vara tryggande i sig att du bekräftar att ni inte har svaren just nu samtidigt som du själv uppvisar lugn. Många gånger räcker det att bara lyssna, det är väl investerad tid. Ett vänligt ord, kanske bara över kaffet eller i korridoren, kan göra under för en stressad själ. Kom ihåg att följa upp, dagen efter eller veckan efter. (LYSSNA och FÖLJ UPP)

De som är väldigt stressade har oftast svårt att själva se hur pass allvarligt det är. Du som chef är ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö och belastning. Det räcker inte alltid att fråga hur det är. Blir du orolig, fråga efter fysiska symptom också. Huvudvärk, magont, svårt att sova, koncentrationssvårigheter är ofta tecken på att det är påväg att gå utförs och att företagshälsovården behöver kopplas in.  (AGERA VID OHÄLSA)

Sammanfattningsvis:

  • Stanna upp, få överblick, förstå, skapa fakta
  • Använd befintlig struktur, rutiner, möte
  • Hjälp till att prioritera
  • Håll gränser och sätt gränser
  • Lyssna och följ upp
  • Agera vid ohälsa genom att se till att man får den hjälp man behöver

Avslutningsvis vill vi betona hur viktigt det är att du själv tar hand om dig själv. Du får inte börja slarva med mat, träning och sömn! Och du behöver komma ifrån och få både avkoppling och bortkoppling. Glöm heller inte bort att du har en chef, ta hjälp och be om stöd. Ingen har nytta av att du bränner ut dig själv i processen!

Sköt om dig och de dina,

Organisationspsykologerna

 

Behöver man mer stöd i sitt ledarskap finns organisationspsykologerna till hjälp. Ring oss så tar vi det från det. Anders Lindmark 0729–848730, Elisabet Graci 0733-405890, Lina Bengtsson 0729-811492, Sara Unogwu 0708-365371och Ulf Kindberg 0760-324446