Ny matematikutvecklare på PI

Linus Schrab höjer kaffekoppen.

Linus Schrab heter jag och är uppvuxen i Örebro. Jag firade millennieskiftet med en flytt till Malmö och har sedan dess varit bosatt i Öresundsregionen, Malmö, Köpenhamn och numera Arlöv.

Jag har sedan min examen från Malmö Lärarhögskola våren 2006 arbetat som lärare på flera olika gymnasieskolor i Malmö och Lund. Under min resa har jag stött på kommunala samt friskolor, kopplade till både privata företag och stiftelser.

Jag är legitimerad lärare i ämnena matematik och datavetenskap och eftersom programmering ligger mig varmt om hjärtat ser jag fram emot höstens uppdrag där samtliga grund- och de flesta gymnasieskolor i Sverige ska implementera programmering i matematikundervisningen.

Uppdraget PI hoppas jag ska bidra till ett ömsesidigt lärande där jag får möjlighet att möta och utbyta erfarenheter med matematiklärare runt om i Malmö.

Utöver mitt uppdrag som Matematikutvecklare driver jag tillsammans med Lisa Bolin, projektledare och utvecklingssekreterare på PI, ett projekt där elever i årskurs 4-9 på Malmös kommunala skolor erbjuds digitalt studiestöd på modersmålet av högskolestudenter.