Nya skolbibliotek i världsklass

Tre barn läser i bibliotek.

2018 års Skolbibliotek i världsklass är utsedda. I år kan Malmö stoltsera med fyra skolor med en skolbiblioteksverksamhet av yppersta kvalitet. Grattis säger vi till Fridhemsskolan, Oxievångsskolan, Slottsstadens skola och Stapelbäddsskolan. Slottsstaden får utmärkelsen för andra året i rad, medan de tre andra är nykomlingar.

Akademikerförbundet för kultur och kommunikation, DIK, delar ut utmärkelsen.

De skolbibliotek som utnämns tjänar som förebilder för hur bra skolverksamhet kan bedrivas. Landets skolbibliotek håller mycket ojämn kvalité. Så mycket som hälften av alla landets elever saknar helt tillgång till bemannade skolbibliotek. 2018 är det 32 skolbibliotek i hela Sverige som lever upp till de kriterier som ställs.

Jury är DIK:s expertgrupp för skolbibliotek.Det som är centralt vid bedömningen är hur väl integrerat skolbiblioteket är i den pedagogiska verksamheten. Skolbibliotekarien ska bedriva ett nära samarbete med lärare och skolledning och medverka till skolutveckling. Skolbiblioteket ska bidra till elevernas språkutveckling och stärka den digitala kompetens och förståelsen för informationsprocessen.

I år har de nominerade skolbiblioteken lagt mycket kraft på kvalitetsarbetet. En kontinuerlig utvärdering gör det möjligt att anpassa skolbiblioteket efter skolans verksamhet. Ett mer långsiktigt arbete planeras och bedrivs på allt fler skolbibliotek

I Malmö har antalet utbildade skolbibliotekarier stadigt ökat stadigt de senaste åren. Nu har cirka 25 kommunala grundskolor tillgång till bibliotekarie. På gymnasiet bemannas så gott som samtliga skolor av fackutbildad personal. Många grundskolor har tillgång till lärarbibliotekarie. Det bedrivs ett mycket gott arbete på många av Malmös skolbibliotek. Fortfarande finns dock skolbibliotek som endast fungerar som ett bokrum.

När skollagen skärps den 1 juli 2018 ställs högre krav på skolbiblioteken. De ska användas som en del i undervisningen för att hjälpa eleverna till måluppfyllelse. Vad lagändringen kommer att innebära för skolbiblioteken kan vi bara sia om. Kanske kommer vi att ha ännu fler skolbibliotek i världsklass 2019?